Регламентуючі документи

Постанова КМУ №44 від 12.01.2022 “Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії”

Наказ №40 МОН “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”