Аспірантура

Відділ  аспірантури  є структурним підрозділом, діяльність якого  спрямована на організацію, планування та управління підготовкою здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук та клінічних ординаторів- ведення обліку та звітності з питань підготовки науково-педагогічних кадрів.

З 2016 року, у зв’язку із  реформуванням системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні, підготовка аспірантів в ОНМедУ здійснюється згідно з Постановою КМУ від 23 березня 2016 р. N 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі за очною денною та заочною формою навчання.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ОНМедУ здійснюється за наступними галузями знань і  спеціальностями:

Галузь знань: 22 Охорона здоров´я,

спеціальності:

221 Стоматологія;

222 Медицина;

226 Фармація, промислова фармація;

228 Педіатрія.

Ліцензований обсяг за спеціальностями становить  (згідно з наказами МОН України:  №707 від 23.06.2016 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» (ідентифікаційний код 02010801), №816 від 08.07.2016 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» (ідентифікаційний код 02010801) та №79-л від 18.04.2017 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» (ідентифікаційний код 02010801)

–  221 Стоматологія:  10 осіб очної, заочної форм навчання.

–  222 Медицина:  40 осіб очної, заочної форм навчання.

–  226 Фармація, промислова фармація: 5 осіб очної, заочної форм навчання

–  228 Педіатрія: 10 осіб очної, заочної форм навчання.

Продовжує функціонувати атестована та затверджена Міністерством освіти і науки України аспірантура в галузі медичних наук згідно з Постановою КМУ від 1 березня 1999 р. N 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів».

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка іноземних  громадян в аспірантурі здійснюється згідно чинного законодавства України.

Положення про прийом на навчання до аспірантури та докторантури ОНМедУ на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук у 2021 році

Список лікарів, допущених до вступних випробувань в аспірантуру

Список рекомендованих до зарахування в аспірантуру

Список зарахованих до очної аспірантури

Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів третього рівня освіти в ОНМедУ

Програми вступних випробувань та наукових доповідей для вступу до аспірантури

Освітньо-наукові програми

Корисна інформація для аспірантів та наукових співробітників

Робочі програми 

Навчальні плани

Розклад занять аспірантів з відривом від виробництва

Розклад занять аспірантів без відриву від виробництва

Шановні здобувачі вищої освіти та випускники!

Просимо Вас перейти за посиланням Поточні анкетування та заповнити відповідні анонімні анкети (опитування здобувачів, опитування випускників) щодо навчання в нашому університеті.

Щиро дякуємо! Ваша думка дуже важлива для нас!

З результатами опитувань Ви можете ознайомитись на сторінці Оцінювання здобувачів вищої освіти.