Новини

5 листопада на базі Кафедри симуляційної медицини та Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря пройшов тренінг з базової серцево-легеневої реанімації в акушерстві, в якому взяли участь медичні працівники Одеського міського пологового будинку N7, а саме: практикуючі акушер-гінекологи, неонатологи, акушерки та анестезіолог. Програма тренінгу включала оновлені дані згідно з “European Resuscitation Council 2015”, “American Heart Association 2015″ та протоколи МОЗ України. Підкреслено відмінності проведення СЛР у вагітних на різних термінах вагітності та після пологів. В режимі дискусії розглянуто ряд нетипових ситуацій та алгоритм надання першої допомоги при зупинці серця у вагітних. Після цього учасники тренінгу проходили клінічні сценарії з застосуванням новітніх технологій симуляційного обладнання, з послідуючим дебрифінгом. Тренінги проводили завідувач кафедрою симуляційної медицини та директор центру Артьоменко В.В. та асистент кафедри Новіков Д. А., а також тютери симуляційного центру Іздепський В.І., Курандо А.І., Якимчук Н.В. Найбільше сподобалось учасникам тренінгу проведення СЛР та інтубації в акушерстві. Ними було відмічено дружню атмосферу, високу реалістичність симуляційного обладнання, з яким вони працювали, та важливість отриманих навичок в практичній діяльності. Хоча це був тільки один день, він збільшив кількість людей, що зуміють врятувати обидва життя.29 вересня 2016 року тьютори кафедри Симуляційної медицини та Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря провели перший тренінг з курсу «Перша долікарська допомога» для членів СНГ кафедри Симуляційної медицини. Він був присвячений основам BLS (Базової підтримки життєдіяльності). Під час заходу 25 студентів мали змогу ознайомитися з сучасними методиками надання першої допомоги постраждалим в догоспітальних умовах, провести серцево-легеневу реанімацію на манекенах, відточити отримані навички під контролем тьюторів : Влад Іздепський, Анастасія Козленко, Тетяна Осадчук, Іванна М’ястківська, Іван Бескровний, Наталія Якимчук.

18 жовтня 2016 року тьютори кафедри Симуляційної медицини та Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря провели другий тренінг з курсу «Перша долікарська допомога» для 20 членів СНГ кафедри Симуляційної медицини. Він був присвячений основам наданням першої допомоги постраждалим в надзвичайних умовах, сортування хворих, евакуація. Тема «Триаж» мала на меті показати основні помилки, які допускаються під час катастроф з великою кількістю постраждалих, та їх подолання, навчити студентів правильно розставляти пріоритети щоб врятувати якомога більше людей. Тренінг провели: Влад Іздепський, Анастасія Козленко, Анастасія Пирисунько, Іван Бескровний, Наталія Якимчук.
22-23 вересня 2016 року в м. Києві за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» та Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика пройшли XIV з’їзд акушерів-гінекологів України та Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах». Значний інтерес викликала секція «Інноваційні технології симуляційної медицини-практичному акушерству та гінекології» яка була заявлена в Програмі вперше. ЇЇ модераторами були завідувач кафедри симуляційної медицини Одеського Національного медичного університету директор Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря професор Артьоменко В.В., який виступив з програмною доповіддю «Інноваційна роль симуляційного навчання у підвищенні якості медичної освіти лікарів акушерів-гінекологів». Серед інших 15 доповідей значний інтерес викликали виступи групи київських вчених під керівництвом проф. Голяновського О.В., головних спеціалістів департаменту охорони здоров’я Вінницької обл. Кукурузи І.Л. та Титаренко Н.В., проф. Булавенка О.В. (м. Вінниця). Неабиякий інтерес виклакала доповідь студентки 6 курсу ОНМедУ М’ястківської І. «Школа тьюторства в ОНМедУ — перший досвід в Україні». Паралельно з роботою секції проводилися два майстер-класи – симуляційні тренінги. В них прийняли участь 30 делегатів з’їзду. По чотири години тривали тренінги «Базисна серцево-легенева реанімація – особливості проведення в акушерстві» та «Інвазивні маніпуляції при невідкладних станах в акушерстві та гінекології». Проводили їх сертифіковані тренери ОНМедУ. Симуляційні тренінги проводилися з використанням симуляційного обладнання різного рівня реалістичності, стандартизованих пацієнтів та УЗД-обладнання. Всі учасники мали змогу самостійно провести основні інвазивні маніпуляції: конікотомію, плевроцентез, перікардіоцентез, катетеризацію яремної та стегнової вен. Одностайний висновок учасників конференції — що ОНМедУ використовує інноваційні підходи до формування професійних компетенцій акушерів-гінекологів.

Виконується 75 років з дня народження і 55 років трудової діяльності професора кафедри симуляційної медицини Одеського національного медичного університету професора Попова Олександра Георгійовича. Він народився в м. Одесі 6 вересня 1941 року.

Своє житті О.Г.Попов присвятив одній з фундаментальних галузей медицини-морфології. З 1992 по 2013 рр. О.Г. Попов очолював кафедру оперативної хірургії і топографічної анатомії.

З 2003 по 2015 роки Олександр Георгійович Попов був головою Одеського відділення Республіканського наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів топографоанатомів. Він є членом редколегії журналів «Клінічна анатомія і оперативна хірургія», «Нове в науці і практиці». У 1997 році був обраний академіком Української Академії Наук.

В особі Олександра Георгійовича вдало з’єдналися якості вченого дослідника, вихователя молоді і талановитого організатора. Був обраний депутатом Одеської міської Ради, нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради України срібною і бронзовою медалями ВДНХ СРСР, знаком «Відмінник охорони здоров’я», почесним знаком «Золотий платан», як лауреат премії «Південне місто». За виданий особистий внесок у розвиток науки і вищої освіти нагороджений медаллю ім. В.В. Підвисоцького.

Колектив Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря та кафедри симуляційної медицини щиро вітає з ювілеєм та бажає міцного здоров`я, бодьорості духу, всього самого доброго, хай у Вашому домі завжди панує мир і злагода, у серці — доброта, а у справах — мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість життя та незрадливу удачу!


21-22 серпня 2016 року тьютори кафедри Сімейної медицини та Іноваційно-навчального центру практичної підготовки лікаря пройшли навчальний курс PHTLS – Prehospital Trauma Life Support (догоспітальна допомога для підтримання життя при травмах) по системі NAEMT – National Association of Emergency Medical Technicians (Національна асоціація невідкладних медичних технік США) на базі Військово-медичного центру Західного регіону в місті Львові.

Даний курс допомагає вивчити алгоритм надання невідкладної допомоги при травмах та особливості транспортування хворих до медичного закладу. Протягом двох днів учасники мали змогу прослухати лекції та відпрацювати на практиці навички невідкладної допомоги на манекенах. Після проходження курсу були видані сертифікати NAEMT міжнароного взірця.

До команди тьюторів входили: Іванна М’ястківська, Наталія Якимчук.

23-24 серпня 2016 року тьютори кафедри Сімейної медицини та Іноваційно-навчального центру практичної підготовки лікаря пройшли навчальний курс TCCC MP – Tactikal Combat Casualty Care for Medical Personels (надання медичної допомоги пораненим на полі бою для медичних працівників) по системі NAEMT – National Association of Emergency Medical Technicians (Національна асоціація невідкладних медичних технік США) на базі Військово-медичного центру Західного регіону в місті Львові.

Даний курс допомагає вивчити алгоритм надання невідкладної допомоги на полі бою та на етапах евакуації до медичного закладу. Протягом двох днів учасники мали змогу прослухати лекції та відпрацювати на практиці навички невідкладної допомоги на манекенах. Після проходження курсу були видані сертифікати NAEMT міжнароного взірця.

До команди тьюторів входили: Анастасія Пирисунько, Євгеній Калафіцький, Вікторія Винограденко, Андрій Олійник, Владислав Іздепський, Наталія Гордіна, Анастасія Козленко, Іванна М’ястківська, Наталія Якимчук.

25 – 30 червня 2016 року на базі Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря
та кафедри Симуляційної медицини Одеського Національного
Медичного Університету проводилося навчання по курсу «Advanced Cardiovascular Life Support « («Поглиблена Серцево-судинна
Підтримка Життєдіяльності»)

Організатори курсу:

 • SimSinai Centre, Mount Sinai Hospital, Toronto, Ontario, Canada
 • Heart and Stroke Foundation, Toronto, Ontario, Canada
 • Одеський національний медичний університет
 • Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря
 • Кафедра Симуляційної медицини

Модератори курсу:

 • Dr. Sev Perelman — MD, MSc, CCFP(EM), CEUS, CHSE-A, Staff
 • Emergency Physician, Schwartz-Reisman Emergency Centre at Mount
 • Sinai Hospital, Medical Director, SimSinai Centre for simulation-based
 • education and patient-centered initiatives, Medical Director ACLS,
 • Ontario Heart and Stroke Foundation, Assistant Professor, DFCM, U of T
 • Артьоменко Володимир Вікторович — Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, директор Навчально- інноваційного центру практичної підготовки лікаря, завідувач кафедри Симуляційної медицини ОНМедУ
 • Сертифіковані співробітники Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря та кафедри Симуляційної медицини

Перший етап. 25-28 червня.
Протягом першого етапу неабиякі знання та досвід мали змогу отримати співробітники Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря та кафедри Симуляційної медицини. Прослухати лекції інструктора і впроваджували набуті знання в практику.

Проходження сценаріїв кардіологічного хворого з різноманіттям ускладнень та клінічних варіантів, використання провідного обладнання центру, цікавий та досвідчений керівник дали можливість співробітникам центру удосконалитися, відточити навики та, в подальшому, передавати ці
знання іншим.

Вірно кажуть, що справжній професіонал – це той, хто навчається новому на протязі всього свого професійного шляху. Завжди готовий отримувати нові знання та ділитися ними з іншими. Важливим етапом інструкторського курсу була психологічна програма, в якій розглядалися аспекти правильності подачі матеріалу, спілкування з учасниками тренінгів та вміння правильно знайти вихід з нестандартних та нетипових ситуацій, в які так чи інакше може потрапити кожен, хто взяв на себе таку важливу роль – бути інструктором. Майбутні інструктори з ACLS успішно пройшли повноцінний канадський екзамен та отримали міжнародний сертифікат Heart and Stroke Foundation of Canada

Тепер, вперше в Україні, наші співробітники можуть викладати курс АСLS для всіх бажаючих на рівні світових стандартів.
Другий этап.29-30 червня. До навчання приєдналися лікарі з усієї
України.


15 учасників пройшли курс з невідкладної допомоги в кардіології, розібрали сучасні алгоритми лікування таких основних станів, як брадикардія, асистолія, шлуночкова
фібриляція/шлуночкова тахікардія, асистолія, тампонада серця.


Вони також мали змогу по декілька разів проходити сценарії, спробувавши себе як у ролі ведучого, так і виконавця, відточити навики BLS.


На цьому етапі курс проводили уже сертифіковані по програмі «Advanced Cardiovascular Life Support» співробітники Навчально-інноваційного центру
практичної підготовки лікаря та кафедри Симуляційної медицини : Артьоменко В.В., Берлінська Л.І., Новіков Д.А., Караконстянтин Д.Ф., Первак М.П.Слід зазначити, що на протязі усіх 6 днів проведення курсів активну участь приймали тьютори центру Практичної підготовки лікаря та кафедри симуляційної медицини.
Допомагали в організації та з радістю отримували новий досвід та знання.
Керував та слідкував за якістю проходження курсу видатний кардіолог та сімейний лікар Канади, член American Heart Association, Перельман Сев.
В останній день лікарі та учасники курсу після чергового клінічного навчання та дебрифінгу помилок під наглядом сертифікованих співробітників кафедри та Перельмана Севи здали екзамен Heart and Stroke Foundation of Canada, щоб отримати сертифікат міжнародного зразка за успішне проходження курсу ACLS. На протязі курсу учасники активно прявляли себе в роботі та обговореннях. Курс нікого не залишив байдужим. Кожен учасник отримав нові знання та освіжив в пам’яті уже набуті, мав можливість відпрацювати навички на високо реалістичному обладнанні та отримав досвід, позитивні емоції і хороші враження!

15-17 червня 2016 р. команда кафедри симуляційної медицини та навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря ОНМедУ прийняла участь в міжнародних змаганнях “Sim Olimpics-2016” які проходили в Португалії в місті Лісабон, представляючи на іграх не лише Одеський національний медичний університет, але й всю Україну.В змаганнях такого високого рівня наша країна приймала участь вперше!

Наша команда поборолась у сфері симуляційного навчання з командами світу, таких як Франція, США, Польща, Молдова та інші.В нелегкій боротьбі вони змогли пройти в півфінал, чим показали високий рівень практичних знань та навичок.

До складу команди, яку очолював завідувач кафедри Симуляційної медицини, директор Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря, професор, д.мед.н., Артьоменко В.В., входили співробітники кафедри та центру Новіков Д. А. та Первак М. П., а також студенти ОНМедУ-тютори центру симуляційної медицини Бескровний І. П., Слюсар А.О. та Якимчук Н. В.

Привітаймо їх!

15 – 17 червня 2016 року, у місті Лісабон, Португалія, делегація Одеського національного медичного університету, в яку входили: директор Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря, професор, д.мед.н., Артьоменко В.В., співробітники кафедри та центру Новіков Д. А. та Первак М. П., а також студенти ОНМедУ-тютори центру симуляційної медицини Бескровний І. П., Слюсар А.О. та Якимчук Н. В. , і взяли участь у 22-х щорічних зборах Європейського товариства Симуляційного навчання в медицині (SESAM).В зборах прийняли участь представники та керівники світових центрів симуляційного навчання (Франція, Великобританія, Німеччина, Швейцарія, Португалія, США, Польща, Румунія, Республіка Молдова, Японія, Китай, Тайвань тощо).

Візит відбувся у відповідь на запрошення представників товариства SESAM. В рамках конференції було розглянуто досвід різних країн у впроваджені та використанню симуляційного навчання в медицині, принципи та методологію симуляційного навчання в медицині, симуляційне навчання в різних галузях медицини, моніторинг навчальних і клінічних результатів симуляційного навчання та психологічні аспекти симуляційних тренінгів. Проходили як теоретичні так і практичні сесії. Окремо слід зазначити проведену виставку, на якій були представлені останні розробки відомих фірм в галузі симуляційного навчання.Також, було прослухано низку фахових семінарів та докладів. Так, від Одеського національного медичного університету було представлено:
1. Усні доповіді із презентаціями:
1.1. “Psychological training complex implementation in simulation medical education”;

1.2. “Skills and theoretical knowledge survival prognostic score in the simulation-based educational system”;

2. Постерні доповіді:
2.1. “Basic Life Support of pregnant women in simulation-based trainings for obstetric healthcare professionals”;

2.2. “The combined programm for team and interdisciplinary traings on eph-gestosis management”;
2.3. “Debriefing role in high-fidelity simulation education for general practice residents in acute coronary syndrome management;

2.4. “The new approach for the surgical residents “Basic endoscopy skills” training & certification in Ukraine”.

17 травня в рамках курсу лекцій СЕЕА № 4 « Мати та дитина. Побічні реакції» на базі кафедри симуляційної медицини та навчально-інноваційному центрі практичної підготовки лікаря пройшла серія з шести майстер-класів, в яких взяли участь 60 практикуючих анестезіологів, акушер-гінекологів та лікарів швидкої допомоги з різних мед університетів та медичних закладів України. Тренінги проводили сертифіковані співробітники кафедри та центру Артьоменко В.В., Берлінська Л.І., Караконстантин Д.Ф., Семченко С.С. Команда тьюторів прийняла активну участь у підготовці та проведенні тренінгів.

Програма тренінгу: 1. Серцево-легенева реанімація у вагітних. Програма тренінгу включала оновлені дані згідно з “European Resuscitation Council 2015” та “American Heart Association 2015. Підкреслено відмінності проведення СЛР у вагітних на різних термінах вагітності та після пологів. В режимі дискусії розглянуто ряд нетипових ситуацій та алгоритм надання першої допомоги при них.


2. Еклампсія та прееклампсія. Надання невідкладної допомоги. Програма тренінгу включала алгоритм надання допомоги згідно з протоколами МОЗ України. Тренінг проходив в три етапи. На першому етапі було структуровано подано алгоритми надання медичної допомоги при еклампсії та пре еклампсії , розглянуто механізми дії ліків та правильність діагностики. Другий етап – проведення брифінгу.

Після цього учасники тренінгу проходили клінічні сценарії з застосуванням новітніх технологій симуляційного обладнання на манекені вищого рівня реалістичності «Noelle», під час яких проводилося відеоспостереження з трансляцією в дебрифінгову залу, де всі інші учасники змогли спостерігати за діями своїх колег в пологовій залі.


По завершенні сценаріїв слідувало обговорення, згідно з усіма правилами проведення дебрифінгу. Лікарі акушерської спеціальності проявили професіоналізм та злагодженість командної роботи. Відмітили високий рівень реалістичності симуляційного обладнання, у них склалося враження, що вони і справді знаходяться в пологовій залі та перед ними справжня вагітна. Лікарям анестезіологам було цікаво спробувати себе в ролі лікарів іншої спеціальності.

І вони ще раз відчули, наскільки важлива взаємодія в команді «акушер-анестезіолог». І те, що вони відчули себе в ролі своїх колег акушерів допомогло ще кращому командному взаєморозумінню.

3. Серцево-легенева реанімація у новонароджених. Тренінг проводився згідно з протоколами АНA 2015р. та протоколом МОЗ України від 28.03.2014 № 225

Найбільше сподобалось учасникам тренінгу проведення СЛР новонароджених та інтубації. Ними було відмічено високу реалістичність симуляційного обладнання, з яким вони працювали, та важливість отриманих навичок.13 травня 2016р. на кафедрі симуляційної медицини в навчально-інноваційному центрі практичної підготовки лікаря тьюторами центру було проведено екскурсію для учасників Всеукраїнської олімпіади по офтальмології зі всіх міст України. Після завершення екскурсії учасники поділилися своїми враженнями. Переходячи із зали в залу їх все більше вражало побачене. В першому залі вони відмітили величезну користь манекенів для інвазивних маніпуляцій. Згадували, як страшно їм було вперше робити внутрішньовенну іньекцію пацієнту, не маючи за плечами практичної підготовки на симуляційному обладнанні. А що вже говорити про більш складні маніпуляції, такі як катетеризація вен та епідуральна анестезія.

Вони згадували, як при вивченні анатомії та топографічної анатомії мали необхідність побачити органи та системи в трьохвимірному та пошаровому зображенні, комплексно побачити систему судин та іннервацію органів, що є можливим на апараті “Anatomage”. І як би це їм допомогло у вивченні матеріалу. Та що таке наглядне та багатопланове ілюстрування апарату ока, яке можливе на даному симуляторі, у них, як у майбутніх офтальмологів викликало дуже сильне зацікавлення. Відвідавши зал ендоскопічної хірургії одноголосно стверджували, що кожен, хто хоче присвятити себе хірургії повинен пройти там ґрунтовне навчання і відмінно здати контроль навичок, лише в такому випадку він може приступати до практичної роботи з пацієнтами.

В третьому залі їх в захват привів симуляційний апарат для оперативних втручань на оці. Усі виявили бажання пройти навчання на ньому та зауважили високий рівень реалістичності.

В залі для навчання надання першої допомоги відбулась дискусія про етапність та правильність надання першої допомоги при травмах та опіках ока. Ознайомившись з High-Fidelity – Hal, вони зауважили, що майбутні лікарі, пройшовши там сценарії, в майбутньому зможуть уникнути величезної кількості помилок при зборі анамнезу, огляді, правильності постановки діагнозу та виборі вірної лікувальної тактики при роботі з пацієнтами.

В акушерсько-неонатологічному залі було продемонстровано можливісті прийому пологів та ,при необхідності, надання першої допомоги новонародженому. Зізналися, що ця галузь медицини у багатьох викликає сильний страх зробити помилку і просто розгубитися, адже мова іде про життя та здоров’я новонародженого малюка. І впевненості в власних діях та підвищення іх грамотності можна досягти, навчаючись за допомогою відповідних манекенів з таким високим рівнем реалістичності.

Кожен учасник екскурсії виявив бажання пройти навчання в Одеському навчально-інноваційному центрі практичної підготовки лікаря. Гості зауважили, що напрямок «тьюторство» започаткований в центрі є дуже корисним та необхідним і що вони хотіли б відчути себе в цій ролі.
5-6 травня 2016 року в Одесі відбулася науково практична конференція «Особливості лікування поєднаної травми в особливий період» . Зацікавлення слухачів та учасників конференції викликала доповідь співробітника кафедри симуляційної медицини та навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря Берлінської Л.І. « Інноваційні комплексні підходи до підготовки військово-медичних кадрів в Україні».

12-13 травня у місті Віннниці відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки»

13 травня команда кафедри симуляційної медицини та навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря виступили перед учасниками та гостями конференції з циклом лекцій:

• «Інноваційні технології навчання практичному акушерству та гінекології» (Артьоменко В.В., Берлінська Л.І.)

• «Психологічний тренінг як інструмент підготовки медичних фахівців під час симуляційного навчання» ( Єльчанінова С.І., Семченко С.С., Єгоренко О.С.) • «Сучасні освітні технології професійного вдосконалення лікарів при невідкладних станах в акушерстві»( Артьоменко В.В., Берлінська Л.І., Єгоренко О.С.)

• «Підготовка військово-медичних фахівців України в сучасних умовах із застосуванням новітніх технологій» (Караконстантин Д.Ф., Овчаренко І.Г., Новіков Д.А)

• «Вдосконалення симуляційних методів навчання анестезіологів виконанню практичних навичок при лікуванні невідкладних станів в акушерстві» (Носенко В.М., Артьоменко В.В., Первак М.П.)

• «Сучасні аспекти проблемно-орієнтовного підходу в системі симуляційного навчання медичних працівників» (Семченко С.С., Новіков Д.А. ) У слухачів лекцій викликали зацікавлення запитання стосовно можливості підготовки військово-медичних фахівців із застосуванням новітніх симуляційних технологій, що виводить підготовку на якісно новий рівень.

Відбулася дискусія стосовно впровадження нових освітніх технологій професійного вдосконалення лікарів при невідкладних станах в акушерстві.

Ознайомлення учасників з основними орієнтирами УЗД зображень, на які варто звернути першочергову увагу при виконанні даних маніпуляцій. Учасниками тренінгу було відмічено реалістичність при проведені УЗД на манекені. А також необхідність отримання навичок під контролем УЗД.

3. Постановка катетера з детальними покроковими поясненнями. Кожен із учасників власноручно відпрацьовував навички на манекені під керівництвом ведучих тренінгу. Були розглянуті суперечності та помилки,

які найчастіше виникають при виконанні даних маніпуляцій.

Зал 2. Конікотомія, пункція плеври та перикарду. 1. Теоретичний матеріал. Ознайомлення учасників з тим, при яких невідкладних станах найчастіше виникає невідкладна необхідність у проведенні вищезазначених м аніпуляцій. На що потрібно в першу чергу звернути увагу

2. Робота з УЗД при виконанні маніпуляцій.

3. Поетапне проведення ведучим тренінгу маніпуляцій. Після кожного показового проведення з поясненнями кожен із учасників відпрацьовував отримані навички власноручно. Були обговоренні правила користування оснащенням, необхідним для проведення маніпуляцій. Підкреслено різницю_між конікотомією та конікопункцією.


Зроблено акцент на ускладненнях, які можуть бути при помилкових діях лікаря в процесі виконання конікотомії. Учасниками було зауважено про необхідність і важливість багаторазових тренувань даної навички на манекені.

Учасники одноголосно зробили акцент на необхідності вміння плевральної пункції, враховуючи частоту випадків, при яких вона необхідна та на тому, що при своєчасному її проведенні можна не тільки запобігти ускладненням ( напружений пневмоторакс) ,а і врятувати життя не одному потерпілому.

Найбільшу зацікавленість учасники виявили при проведенні пункції перикарду. Кожен із них проводячи дану маніпуляцію говорив про важливість доведення проведення до досконалості та страх і ціну помилки. І що робота на манекенах з високим рівнем реалістичності є необхідним етапом підготовки кожного лікаря, що допоможе йому не тільки запобігти помилок при роботі з пацієнтами, а і не розгубитися в стресовій ситуації.

В організації та проведенні тренінгів активну участь взяли тьютори навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря Якимчук Н.В., Якушкін Є.Ю., М’ястківська І.В., Зайцев А.С

Вони продемонстрували чітку та злагоджену командну роботу.

На запрошення організаторів конференції « Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки» у м. Вінниці співробітниками кафедри симуляційної медицини та навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря сумісно з командою тьюторів 12 травня було проведено симуляційний тренінг «Інвазивні маніпуляції при невідкладних станах» (Артьоменко В.В., Караконстантин Д.Ф., Новіков Д.А., Берлінська Л.І.) Складові частини тренінгу:

Зал 1. Катетеризація підключичної та стегнової вени 1. Теоретичний матеріал. В ході подачі якого учасники тренінгу були ознайомлені с показаннями та протипоказаннями для проведення маніпуляцій, дізналися, яке оснащення є необхідним та ознайомилися з поетапністю проведення.

2. Постановка катетера під контролем УЗД. Були наглядно проілюстровані подібності та відмінності УЗД зображення судин на людині та манекені.

22 квітня 2016 року на кафедрі симуляційної медицини та навчально-іноваційному центрі практичної підготовки лікаря тьюторами центру був проведений тренінг «Тактична медицина» (скорочений курс) для учасників та гостей конференції з різних міст України. Програма тренінгу

9:15-9:45 Лекція «Симуляційна медицина: виклики сьогодення»

Проф. д.мед.н. Артьоменко В.В.

9:45-10:15 Екскурсія.Знайомство з центром Колектив центру

10:15-10:25 Лекція «Етапність надання допомоги» доповідач Іздепський В.І.

10:25-11:00 Семінар «Кровотечі. Методи тимчасової зупинки кровотеч» доповідач М’ястківська І.В.

11:00-11:15 Семінар «Пневмоторакс»

Доповідач Іздепський В.І

11:15-11:30 Кава-брейк

11:30-12:00 Семінар «Серцево-легенева реанімація» доповідач Якушкин Є.

12:00-12:20 Семінар «Надання домедичної допомоги при переломах, вивихах» доповідач Калафицький Є.

12:20-12:35 Лекція «Контузія, баротравма» доповідач Якимчук Н.В.

12:35-12:45 Лекція «Травми ока» доповідач Якимчук Н.В.

12:35-13:00 Дискусія.Вручення сертифікатів

Усі учасники підкреслили необхідність проведення тренінгів по навчанню надання першої допомоги в умовах військових дій в наш час. І що знання, отримані в ході тренінгу, відмінності в наданні першої допомоги є надзвичайно важливими!

Велике враження на них справив стрес тест, який був проведений тьюторами після закінчення тренінгу.

Учасники були розділені на команди по двоє. Кожному із них було дано завдання. Ситуація, що призвела до нещасного випадку та вид травми і кровотечі у даного потерпілого, допомогу якому потрібно надати негайно. Робота проводилась на манекені в умовах імпровізованого стресу, яку досягли за допомогою стробоскопу (звук вистрілів та крики потерпілих, спалахи світла ) під контролем ведучих

Потім учасники зауважили, що працювати в таких умовах дуже важко. Ефект несподіванки, критична ситуація, в якій неможна втрачати ні хвилини. Та зовнішні фактори, що заважають зосередитися та згадати те, як і в якій послідовності необхідно діяти. Це ще раз підтверджує необхідність проведення подібних тренінгів. Адже одна справа, отримати інформацію, навіть добре вивчити її, і зовсім інша, навчитися не просто застосовувати її на практиці, а застосовувати в умовах стресової, критичної ситуації, що потребує негайного точного реагування. Також, що стосується самого отримання інформації, учасники тренінгу зауважили, що набагато краще запам’ятовуються знання , отримані в форматі тренінгу і можливість їх закріплення практичними навичками на симуляційних манекенах, аніж просто самостійний пошук цих знань без можливості їх практичних тренувань.

До того ж, зазначили учасники тренінгу, і серед того об’єму інформації, який є на даний час в просторах інтернету та публікаціях трапляється немало помилок та невідповідностей, що сіє сумніви у читачів « а чи те я вчу, чи є саме ця інформація дійсно вірною». Та і ціна помилки надто велика – людське життя.

21-22 квітня 2016 року відбулася науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю присвячена 150-річчю з дня народження Д.К.Заболотного «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» Молодні вчені та тьютори кафедри симуляційної медицини та навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря прийняли активну участь у конференції, виступаючи з доповідями та опублікувавши свої роботи. Секція Терапії 1

Доповідь: «ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНТЕРНІВ НА БАЗІ КАФЕДРИ СИМУЛЯЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ОНМедУ» Якимчук Н. В., Осадчук Т. О., Єгоренко О. С. Доповідач Якимчук Н. В

Секція Терапії 2 Доповідь: ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ SonoMan В ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «зАГАЛЬНА ПРАКТИКА — СІМЕЙНА МЕДИЦИНА» Якимчук Н. В., Бурядник О. М., Зайцев А. С.

Доповідач Бурядник О. М Доповіді викликали зацікавлення у учасників конференції. Вони висловили вдячність про змогу дізнатися більше про можливості навчання в центрі практичної підготовки лікаря.

Також були опубліковані роботи тьюторів:

• ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА БАЗЕ УЧЕБНО-ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА Издепский В. И., Мястковская И. В.

• ШКОЛА ТЬЮТОРСТВА В ОНМедУ. ПЕРВЫЙ ОПЫТ В УКРАИНЕ Мястковская И. В., Зайцев А. С., Клепиков В. С.

• ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В УЧЕБНО-ИННОВАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА Слюсар А. А., Бурядник О. М.

• НЕОНАТОЛОГІЧНІ СИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ Зайцев А.С.,Васюк Х.В., Семченко С.С.

13 квітня 2016р. кафедру симуляційної медицини та навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря відвідали учасники Всеукраїнської олімпіади по фармакології зі всіх міст України. Тьютори центру розповіли їм про історію створення центру та його особливості.

Майбутні акушери-гінекологи виявили зацікавленість можливостями відтворенної

Гості були під враженням від побаченого. Виявили бажання пройти цикл навчання на базі центру та жалкували про відсутність подібного центру в їхніх навчальних закладах. Підкреслили необхідність симуляційного навчання для майбутнього лікаря. Навчаючись на третьому курсі, більшість з них уже визначилася із майбутньою бажаною спеціальністю. Студенти, які бачать в майбутньому себе хірургами, були в захваті від віртуальної операційної центру.

пологової зали та манекену Noelle. Їх вразив рівень реалістичності та можливість моделювати різні види пологів та здійснювати первинний туалет здорового малюка, а також надання першої та невідкладної допомоги новонародженому після ускладнених пологів та навіть при кесарському розтині.

Для тих хто цікавиться реаніматологією найбільш важливим був зал для надання першої допомоги. Вони відмітили, що можливість пройти навчання на симуляторах та в умовах стрес-тесту є необхідною не лише для того, щоб на практиці реалізовувати свої знання без шкоди для пацієнта, але і принести йому ще більшу користь, не розгубившись в стресовій ситуації, маючи досвід проходження стрес-тестів на манекенах з високим рівнем реалістичності.

Маючи поглиблені знання по фармакології, але ще не маючи достатньої практики роботи з пацієнтами, учасники зауважили важливість участі у сценаріях на манекенах High-Fidelity – Hal, можливість зворотнього зв’язку, його реагування на препарати, як надзвичайно хорошу школу для постановки різноманітних діагнозів, надання допомоги, і, що дуже важливо, навики командної роботи.

14-15.03.2016 року на базі нашого центру та кафедри симуляційної медицини пройшли симуляційний тренінг «Невідкладні стани в акушерстві» лікарі зі спеціальності «Акушерство та гінекологія» у рамках навчального процесу передатестаційного циклу.

В період з 23 по 25 лютого 2016 року у місті Дубай, ОАЕ відбулася щорічна міжнародна конференція з клінічної симуляції, організаторами якої виступили Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences, Dubai Healthcare City у колаборації з європейським товариством симуляційної медицини SESAM. У конференції прийняли участь провідні фахівці та виробники галузі симуляційного навчання з США, Великобританії, ОАЕ, Нідерландів, Швеції, Австралії, Австрії, Франції, Кореї, та ін. Конференція пройшла в форматі презентаційно-дискусійних, навчально-демонстраційних сесій, лекцій. Окрім цього, паралельно із конференцією проходила виставка новітнього обладнання симуляційної медицини від провідних виробників (Gaumard, Simbionix, Laerdal, Surgical Skills, SimStation). Наш університет представив три доклади та презентацію постеру: Семченко С.С., Артьоменко В.В., Єгоренко O.С., Новіков Д.А. “Нова проблемно-орієнтовна робоча програма”, Артьоменко В.В., Лефтеров В.А., Караконстантин Д.Ф. “Розвиток креативного мислення лікарів симуляційними засобами”, Носенко В.M. Артьоменко В.В., Берлінська Л.І., Овчаренко I.Г. “Моніторінг, оцінювання та вдосконалення практичних навичок та прогноз їх довгострокового виживання у симуляційний навчальній системі”, Єльчанінова С.І., Артьоменко В.В., Первак М.П. “Ефективність психологічних тренінгів та їх оцінювання під час симуляціного навчання”. Конференція завершилася підведенням підсумків та врученням призів та сертифікатів промовцям.13 лютого 2016 року, фахівці Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря та кафедри симуляційної медицини Артьоменко В.В., Берлінська Л.І., Д.Ф. Караконстантин та Д.А. Новіков були сертифіковані після проходження тренінгу для тренерів “EuSim Simulation Instructor Course”, що був проведений у Центрі METS (Medical Training and Simulation Center), Більтховен, Нідерланди. Сертифікати майстрів валідні до 13 лютого 2021 року.

11-13 лютого 2016 року команда Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря та кафедри симуляційної медицини прийняла участь у симуляційному тренінгу “ Simulation Instructor Course”, організованому Групою EuSim, що являє собою тривалу кооперацію експертів в симуляції зі всього світу та включає шість академічних організацій із Данії, Данський інститут Медичної симуляції (DIMS), Великобританії, Barts Health NHS Trust, Німеччини, Institut für Patientensicherheit und Teamtraining (InPASS), Нідерландів, Центр Медичного тренування та симуляції (METS Center), Норвегії, Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research (SAFER) та Фінляндії, Arcada Patient Safety and Learning Center. Протягом курсу наша команда отримала знання та практичні навички у різних галузях, таких як ознайомлення із симуляційним обладнанням та навичками моделювання симуляційного навколишнього середовища, розробка та впровадження симуляційних сценаріїв, проведення дебрифінгу (структура, труднощі, відеопідтримка, анотації систем), принципи навчання дорослих, розробка курсу, відмінності ролей інструктора та учасника. Програма курсу складалася з інтерактивних лекцій, семінарів та практичних майстер-класів в невеличких групах. В тренінговому курсі прийняли участь фахівці із Нідерландів, Швейцарії, Польщі, Турції, Словакії та України. Навчання проводили викладачі ЄС Рон Брендел (Нідерланди) та Тім Стефенс (Великобританія).


22.01.2016 на базі нашого центру та кафедри симуляційної медицини відбувся тренінг лікарів-акушерів-гінекологів з Одеської області (Овідіополь, Іллічівськ та Рені) «Невідкладні стани в акушерстві» в рамках циклу тематичного удосконалення.


22 грудня 2015 року в нашому центрі пройшов командний тренінг лікарів-неонатологів та неонатологічних медичних сестер Миколаївської області “Невідкладні стани в неонатології”.
16 грудня 2015 року в нашому центрі пройшов командний тренінг лікарів-неонатологів та неонатологічних медичних сестер м. Миколаєва “Невідкладні стани в неонатології”.
Травматизм є основною причиною смертності в Україні. Конфлікт, який розгорнувся в Україні, справив величезний вплив на життя близько 4 мільйонів людей. За таких умов наявність функціональної системи надання медичної допомоги при травмуванні є ключовим фактором для зменшення частотності і складності травмувань, забезпечення якісного догляду за усіма травматологічними пацієнтами і надання екстреної медичної допомоги в Україні. Завдяки спільній ініціативі, підтриманій Одеським національним медичним університетом, продовжується процес нарощування потенціалу, розпочатий в регіоні Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Співпраця з ВООЗ, котра розвивається на основі таких ініціатив, як пункти надання первинної медичної допомоги і мобільні госпіталі для надання первинної медичної допомоги, має високий потенціал щодо підвищення якості травматологічної допомоги і реабілітації в регіоні.
Курс призначений для працівників охорони здоров’я, а саме для співробітників служби екстреної медичної допомоги, терапевтів, стоматологів, медичних сестер і пульмонологів, яким необхідно прослухати курс, визнаний Heart and Stroke Foundation of Canada.
Цільова аудиторія – медичний персонал лікарень м. Запоріжжя та області.

День 1.
Відбулася реєстрація учасників та церемонія відкриття.
Далі протягом дня відбувся практичний майстер-клас з базовою підтримки життєдіяльності, в програму якого входило відпрацювання навичок серцево-легеневої реанімації із використанням електричної дефибриляції у дорослих та дітей різного віку. Програма тренінгу включала інтерактивну лекційну частину перегляд і обробку відеоматеріалів, практичну сесію на манекенах центру. По закінченню тренінгу усі курсанти отримали сертифікати міжнародного зразку по навичкам BLS, що дійсні протягом двох років. За результатами тренінгу фахівці відмітили актуальність та важливість отриманих знань.
Протягом наступних трьох днів проводився курс ТТТ (Trauma Team Training).

День 2.
Гості із Запоріжжя в першій половині дня прослухали курс лекцій із відеопрезентаціями: первинне оцінювання і сортування постраждалих під час масових уражень; прохідність дихальних шляхів; дихання; кровообіг (шок). Виконали практичні заняття з проведення СЛР в різних ситуаціях. Вдосконалили майстерність безпечного переміщення постраждалих, в тому числі при підозрі на травму хребта та абдомінальній поштовх (прийом Геймліха).
В другій половині дня учасники тренінгу прослухали лекцію “Командний підхід до лікування травми” та відпрацьовували відповідні практичні навички. Їм сподобалась форма практичного заняття, що складалась з самостійного оцінювання правильності виконання навички та оцінки дій своїх колег.

День 3.
День розпочався з прослуховування лекцій по травмі голови, грудної клітини та живота, в ході якого слухачі активно задавали запитання та приймали участь в дискусіях, ділилися власним досвідом. Протягом третього дня курсанти відпрацьовували наступні практичні навички: ендотрахеальна інтубація, постановка плевральної дренажної трубки та конікотомія. Учасники залишили схвальні відгуки про роботу на манекенах, що дало можливість неодноразово потренуватися у виконанні навичок в дуже реалістичних умовах.
Також продовжили оцінювання складності травми та порядок надання невідкладної допомоги постраждалим у разі масових уражень.

День 4.
Четвертого дня лікарі прослухали лекції за темами: “Опіки”, “Пошкодження кінцівок”, “Знеболювання”, “Реєстрація травми”, “Профілактика правця” та “Транспортування постраждалого”. Темою практичних занять була політравма, дії при ураженнях кількох систем органів у потерпілого, а також проведення венесекції.
По завершенню тренінгу усі курсанти отримали відповідні сертифікати, дійсні протягом трьох років. Вправи, що були максимально наближені до реальних умов, готували учасників команд до роботи в надзвичайних умовах, з якими вони можуть зустрітися у реальному житті. Команди відпрацьовували практичні навички з використанням симуляційного обладнання центру різних рівнів реалістичності та необхідного медичного оснащення, де кожен член команди мав можливість поглибити свої знання та практичний досвід.На базі Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря та кафедри симуляційної медицини вперше в Україні розпочала свою роботу Школа тьюторства для студентів ОНМедУ.

Напрям активно розвивається. На сьогоднішній день тридцять студентів-тьюторів з цікавістю поринули у процес навчання. Вони пройшли тренінги з надання першої допомоги та ВLS (базової підтримки життєдіяльності), також було розпочато комплекс психологічних тренінгів, спрямованих на розвиток навичок саморегуляції, комунікативних здібностей, стресостійкості та мотивації до саморозвитку, а також підвищення ефективності процесу оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями, усвідомлення та рішення особистих та професійних проблем.

30 листопада 2015 року відбулася науково-практична конференція “Сучасні технології медичної освіти. Школа тьюторства. Перший досвід в Україні”. Програма конференції включала розгляд таких питань: 1. Роль та ефективність симуляційних технологій у підготовці сучасного лікаря (виступив директор центру Артьоменко В.В.); 2. Історія тьюторства (виступив студент ОНМедУ Зайцев А.С.); 3. Перший досвід тьюторства, реалізований на базі Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря (виступила студентка ОНМедУ М’ястківська І.В.); 4. Психологічний підхід до напрямку “тьюторство” (виступила психолог центру Єльчанінова С.І .); 5. Стратегії та перспективи подальшого розвитку напрямку “тьюторство” на теренах України (виступили усі співробітники Центру, які приймають участь у проекті).

Директор Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря та завідувач кафедрою симуляційної медицини Артьоменко В.В. розповів про активну та плідну роботу Центру протягом минулих двох років, окреслив її специфіку та результати. Студенти-тьютори поспілкувалися з кожним із працівників Центру, ознайомилися з особливостями їхньої діяльності, дізналися про бачення ними нового проекту.

Учасники проекту розподілилися на такі групи: науково-дослідницьку, педагогічну (проведення тренінгів), групу психологічного напрямку, комп’ютерно-інженерну групу та напрямок РR-менедженту. З метою подальшого заохочення та активної діяльності студентів-тьюторів, на базі Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря, відбулося знайомство і закріплення кожної групи тьюторів за відповідним спеціалістом Центру.

Все тільки починається!


21 листопада 2015 року на базі нашого центру відбувся практичний майстер-клас “Серцево-легенева реанімація вагітних“ для лікарів Одеського обласного перинатального центру та міських пологових будинків №1, 2, 4, 5, 7.

В рамках майстер-класу лікарі відпрацьовували техніку серцево-легеневої реанімації із використанням АЕД, зокрема у вагітних жінок на різних термінах вагітності.

В період з 19 по 21 листопада 2015 року у місті Києві відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», організаторами якої були Міністерство освіти і науки України, Східно-Європейский інститут психології (Україна – Франція), Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (НБУВ), Ягелонський університет (Польща), GLOBAL UNIVERSITY (США), GENT INTERNATIONAL CONSULTING (Італія – США) та інші.

Конференція пройшла в форматі презентаційно-дискусійних, навчально-демонстраційних та пленарних сесій, секційних засідань, дискусій. Практичний формат конференції було реалізовано через програму тренінгу-марафону «Навчання – Якість – Моніторинг» та навчально-демонстраційну сесію «Інноваційні методи викладання, навчання, менеджменту: новітні світові практики». У конференції прийняли участь провідні фахівці у галузі освіти з України, а також багато закордонних представників, зокрема з Білорусі, Польщі, Росії, Італії, Туреччини, Угорщини, Болгарії, США.

Напрями роботи конференції:

1.Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі.

2.Управління якістю освіти: досвід та інновації.

3.Моніторинг якості освіти: засоби та технології.

4.Новітні засоби навчання та виховання: проблеми впровадження та стандартизації.

5.Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі.

6.Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти.

7.Філософія та психологія освіти.

8.Послідовність середньої та вищої освіти як загальноєвропейський стандарт.

9.Освіта. Культура. Глобалізація: виклики сьогодення.

На Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» наш університет представив чотири доклади: Шандра М.В., Єгоренко О.С., Первак М.П., Новіков Д.А. “Імплементація інноваційних технологій в медичну освіту на прикладі Одеського Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря”, Артьоменко В.В., Носенко В.М., Берлінська Л.І., Караконстантин Д.Ф. “Проблемно-ориентированный подход в системе симуляционного обучения медицинских работников”, Артьоменко В.В., Єльчанінова С.І., Семченко С.С., Єгоренко О.С., Новіков Д.А. “Роль психологічних тренінгів в симуляційному навчанні”, Артьоменко В.В., Семченко С.С., Берлінська Л.І., Носенко В.М. “Практична підготовка сучасного лікаря. Імплементація симуляційних тренінгових центрів в освітню практику” та практичний майстер-клас “Симуляційне медичне навчання в Україні і новітні інтегровані підходи”.

Під час проведення тренінгу-марафону були проведені майстер-класи, на яких піднімалися актуальні питання та пропонувалися шляхи їх вирішення. Тренінг завершився підведенням підсумків та врученням сертифікатів усім учасникам.

18 листопада 2015 року на базі нашого центру пройшли симуляційний тренінг «Невідкладні стани в акушерстві» лікарі зі спеціальності «Акушерство та гінекологія» у рамках навчального процесу передатестаційного циклу.

В період з 12 по 14 листопада 2015 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім», м. Київ, відбулася XXVIІ щорічна міжнародна спеціалізована виставка “Освіта та кар’єра – День студента 2015” та виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”).
Мета проведення виставки:
· залучення суспільного інтересу до освіти, пропаганда досягнень України в цій сфері, формування єдиного українського освітнього простору;
· інформування молоді про можливості отримання професійної освіти в Україні та за кордоном;
· поширення інформації про вакансії і консультування з проблем працевлаштування;
Міжнародна спеціалізована виставка “Освіта та кар’єра – День студента” є найбільшим заходом в Україні, що присвячений вищій освіті в Україні та за кордоном і надає змогу всім бажаючим отримати інформацію безпосередньо від представників ВНЗ.
На виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2015» були представлені провідні українські ВНЗ, серед яких НТУУ «Київський політехнічний інститут», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Одеський національний медичний університет, Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури, Київський Університет ім. Бориса Грінченка, Донецький національний університет та інші вищі навчальні заклади з різних регіонів України. А також іноземні навчальні заклади і організації, зокрема із Франції, Австрії, Чехії, Ізраїлю, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Іспанії, Словаччини тощо.
Крім індивідуальних консультацій і особистих зустрічей, відвідувачі мали можливість прослухати тематичні семінари та презентації, від представників Європейської комісії, Campus France Україна, Вроцлавського муніципалітету, Національної академії педагогічних наук України, Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, коледжів та університетів.
Також у виставці прийняли участь провідні українські освітні агенції, Ізраїльський культурний центр при посольстві Держави Ізраїль в Україні, Чеський центр при Посольстві Чехії в Україні.
За результатами участі у виставці наш університет здобув гран-прі у номінації “Міжнародне співробітництво в галузі освіти та науки”.

20-22 жовтня 2015 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбувся VII Міжнародний форум “Інноватика в сучасній освіті” та ІІ Міжнародна виставка “World Edu — 2015”, в рамках яких відбулися:
– виставка національних навчальних закладів;
– виставка закордонних навчальних закладів і міжнародних представництв;
– експозиція виробників та дистриб’юторів навчальної техніки та обладнання, програм і рішень для освіти;
– науково-практичні конференції, семінари, презентації;
– конкурсі для навчальних закладів, підприємств, учнів та студентів.
В рамках події було презентовано 77 провідних вищих навчальних закладів, наукових закладів; 22 закордонних навчальних заклада і міжнародних представництва; 98 професійно-технічних навчальних закладів та навчально-методичних центрів; 24 виробника та дистриб’ютора сучасних засобів навчання, проекту, програми і рішення для галузі освіти, видавництва, інтернет-проекту; 257 вищих навчальних закладів післядипломного та безперервної освіти, обласних та міських департаментів освіти, загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Було проведено 52 конференції, семінарів, презентацій за участі директорів і провідних вчених Національної академії педагогічних наук України, керівників і спеціалістів Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти МОН України, органів державної влади та управління, практикуючих працівників галузі освіти, представників закордонних навчальних закладів та міжнародних представництв. Під час проведення заходів відбувся обмін досвідом між педагогами та вченими різних країн, були запропоновані програми навчання в Україні та за кордоном, організовані майстер-класи та лотереї. Відбулося нагородження переможців конкурсу.
У форумі та виставці прийняв участь наш навчальний заклад, на якому було презентовано можливості Одеського національного медичного університету в галузі впровадження інноваційних технологій в систему освіти, зокрема було представлено Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря. Наш університет отримав Диплом лауреату конкурсу першого ступеню у номінація “Інновації у створенні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти”.


24 жовтня 2015 року у Навчально-інноваційному центрі практичної підготовки лікаря відбувся «День відкритих дверей». В рамках якого відвідувачі-студенти ОНМедУ 1-6 курсів, були ознайомлені із можливостями нашого центру для підготовки високоякісних фахівців в галузі охорони здоров’я.

26 жовтня на базі нашого центру проходив тренінг лікарів-анестезіологів в рамках предатестаційного циклу “Невідкладні стани в анестезіології”.

5 листопада на базі Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря пройшов тренінг лікарів медицини надзвичайних станів в рамках предатестаційного циклу “Невідкладні стани в практиці лікаря МНС”.

В період з 24 по 27 вересня 2015 року в Київському міському будинку учителя, проходила перша міжнародна професійна виставка “ЗНО-2016. ОСВІТА В УКРАЇНІ. ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ”, та в рамках цієї виставки, 26 вересня, спеціалізована прес-конференція “Використання сучасних методів та технологій в практичній підготовці лікаря”, куди були запрошені науково-викладацький колектив та спеціалісти Університетської клініки, кафедри симуляційної медицини та Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря ОНМедУ. Делегати від нашого центру та кафедри представили 8 доповідей із презентаціями.

9-12 вересня 2015 року в Одесі відбувся XIV ЗЇЗДУ Всеукраїньского Лікарського Товариства (ВУЛТ) та VI КОНГРЕС Південно-Східного Європейського Медичного Форуму (ПСЄМФ)
Програма З’їзду та Конгресу була присвячена насамперед міждисциплінарним питанням та започаткуванню автономії професійної діяльності лікаря в Україні на законодавчому. Наукові доповіді та презентації, що були представлені учасниками цих заходів були розподілені по наступних секціях: Міждисциплінарні проблеми репродуктивного здоров’я, Онкологія, Кардіологія, Дерматовенерологія,Інфекційні хвороби Військова медицина / медицина катастроф; медична реабілітація.
Серед почесних гостей З’їзду, що також приймали участь у церемонії відкриття 9 вересня були Д-р Ольга Богомолець, Голова комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України; Д-р Олег Мусій, Президент ВУЛТ, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народний депутат України; Пані Марія Гайдар, Заступник голови Одеської ОДА; Д-р Ксав’єр Деу, Президент Світової медичної асоціації (Франція); Д-р Мацей Гаманкієвич, Президент Головної Ради Польської Ізби Лєкарської; Д-р Андрій Кехайов, Президент Південно-Східного Європейського Медичного Форуму; Д-р Любомир Пиріг, Президент Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, Почесний Президент Всеукраїнського Лікарського Товариства.
Співробітники Навчально-інноваційного Центру Практичної Підготовки Лікаря та кафедри Симуляційної медицини представили до уваги аудиторії доповіді, присвячені унікальному досвіду використання симуляційних медичних тренінгів у міждисциплінарному лікарському середовищі:
1) Віртуальна операційна як базис оптимізації хірургічної корекції репродуктивних порушень. Артьоменко В.В., д.мед.н.; Берлінська Л.І.; Семченко С.С.
2) Вдосконалення підготовки військових медиків шляхом впровадження симуляційного медичного навчання. Артьоменко В.В., д.мед.н.; Караконстантин Д.Ф., Шандра М.В.
3) Новітні симуляційні методи у підвищенні ефективності післядипломного навчання у анестезіологів. Носенко В.М., к.мед.н.; Артьоменко В.В., д.мед.н.
4) Роль симуляційних тренінгів у підвищенні професійної компетенції у наданні невідкладної допомоги лікарями загальної практики. Артьоменко В.В., д.мед.н.; Єгоренко О.С.; Новіков Д.А.
Однією із значних подій конгресу стало прийняття резолюції щодо професійної автономії лікарів та самоврядування.


24 липня 2015 року делегація у складі заступника міністра Охорони Здоров’я України Шафранського В.В., співробітників Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на чолі із ректором Амосовою К.М., Київської міської державної адміністрації і представників Олександрівської клінічної лікарні та Київської міської клінічної лікарні №3 відвідали Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря, створений на базі Одеського національного медичного університету

Підчас візиту делегація ознайомилася з роботою центру, привітним і дружнім колективом, сучасним обладнанням представленим різномаїттям манекенів, роботів різних рівнів реалістичності, віртуальними операційними, що дозволяють відтворити будь-які клінічні ситауції як для персонального так і командного та мультидисциплінарного навчання.

Делегати поділилися своїми враженнями і залишили приємні відгуки та сподівання про подальше впровадження та розповсюдження симуляційних освітніх технологій та методик і в інших містах України.

На базі Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря та кафедри симуляційної медицини ОНМедУ з 14 по 17 липня 2015 року відбувся спільний проект Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, Центру міжнародної хірургії університету МкГиль (Монреаль, Канада) і Одеського національного медичного університету, що спрямований на удосконалення системи надання допомоги при травмі в Україні.

В рамках проекту відбулася підготовка національних інструкторів для подальшого навчання команд, що надають допомогу при різних травмах у дорослих і дітей. 25 спеціалістів ОНМедУ, Університетської кліники, 11-ої міської лікарні та Одеської обласної лікарні протягом курсу вивчали міжнародні підходи до надання допомоги в рамках курсу Канадської Мережі Міжнародної Хірургії (Canadian Network for International Surgery).

Програма курсу складалася із лекційної частини та практичних майстеркласів, метою яких було створення ефективної і компетентної команди з надання допомоги при травмі у відділеннях невідкладної допомоги лікарень і центрів з обмеженими ресурсами. В перший день курсу був проведений майстерклас по BLS (Basic Life Support), в програму якого входило відпрацюваня навичок серцево-легеневої реанимації із використанням електричної дефибриляції у дорослих та дітей різного віку. Програма тренінгу включала інтерактивну лекційну частину просмотр і обробку відеоматеріалів, практичну сесію на манекенах центру. По закінченню тренінгу усі курсанти отримали сертифікати міжнародного зразку по навичкам BLS, що дійсні протягом двох років.

Протягом наступних трьох днів проводився курс ТТТ (Trauma Team Training). В рамках цього курсу провидилися лекційні заняття із відеопрезентаціями, обговорення різних клінічних ситуацій та обмін досвідом, виконувалися практичні заняття, що визвали жваві дискусії та обговорення. Всі практичні сесії було розділено на шість практичних станцій, де різні групи курсантів відпрацьовували навички проведення інтракостальних ін’єкцій, венесекції, практичні посібники в разі виникнення пневмо- та гемотораксу, проведення трахеотомії, безпечного переміщення постраждалих, в тому числі при підозрі на трамву хребта, особливості та різновиди медичної сортировки, першочерговість та порядок надання невідкладної допомоги постраждалим у разі масових уражень. По завершенню тренінгу усі курсати отримали відповідні сертифікати, дійсні протягом трьох років. Вправи, що були максимально наближені до реальних умов, готували учасників команд до роботи в надзвичайних умовах, з якими вони можуть зустрітися у реальному житті. Команди відпрацьовували практичні навички з використанням симуляційного обладнання центру різних рівней реалістичності та необхідного медичного оснащення, де кожен член команди мав можливість поглибити свої знання та практичний досвід.

В рамках міжнарородного співробітництва передбачається створення єдиного реєстру травми в Україні, оцінка і підготовка міжнародних рекомендацій для системи надання допомоги у разі надзвичайних ситуацій. У довгостроковій перспективі передбачається плідна співпраця та розвиток можливостей по попередженню травматизму, розвиток інфраструктури первинної ланки, лікарень, забезпечення їх необхідним обладнанням, оцінка якості і підвищення рівня послуг в системі надання допомоги при травмі в країні.

6 липня 2015 року на базі Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря відбувся практичний тренінг в рамках циклу тематичного удосконалення для лікарів-акушер-гінекологів, анестезіологів та акушерок Одеської області (Болград, Ільічівськ, Овідіополь) в кількості 22 спеціалістів, серед яких 12 акушерів-гінекологів, 8 акушерок та 2 анестезіологи, за темою “Невідкладна акушерська допомога з основами правового підходу та аудиту” в рамках міжнародної програми ALARM (Advances in Labour and Risk Management) по зниженню материнської захворюваності та смертності.

В тематику тренінгу входили серцева-легенева реанімація вагітних і породіль, первинна допомога новонародженому та первинні реанімаційні заходи у новонародженого, надання допомоги в разі прееклампсії та еклампсії.

Підчас провдення сценарію, спеціалісти мають змогу спостерігати за діями своїх колег

Кожен учасник мав змогу персонально відпрацювати практичні навички на манекенах різних рівней реалістичності. Найважливішим було використання мультидисциплінарного та командного підходів у вдосконаленні знань та вмінь алгоритмів надання невідкладної допомоги в акушерстві.

Команди пологових будинків Болграду, Овідіополю, Ільічівську, використовуючи обладнання симуляційного центру різних рівней реалістичності та медичне обладнання, поглибили свої знання та практичний досвід.

В період з 24 по 26 червня 2015 року в Белфасті, Північна Ірландія, відбувся 21-й щорічний конгрес європейського товариства симуляційної медицини SESAM. В конгресі прийняли участь спеціалісти в галузі симуляційної медицини більше ніж 20 країн Європи, Кітаю, Японії, США, Канади, Бразілії, ОАЕ, Південної Америки та Азії. В рамках конгресу розглядалися останні досягнення та інновації в галузі симуляційної медицини, проводились лекції засновників товариства та почесних гостей, усні та постерні презентації, різноманітні майстер-класи, виставки та презентації нового обладнання та манекенів. Окремо слід відзначити проведення олимпіади серед студентів-медиків по наданню невідкладної медичної допомоги на дошпитальному етапі.

Делегація з України у складі директора Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря, завідуючого кафедрою симуляційної медицини Артьоменко Володимира Вікторовича, інструктора Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря, асистента кафедри симуляційної медицини Берлінської Людмили Іванівни та методиста Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря Осінцевої Вікторії Ігорівни представила п’ять доповідей з досліджень по впровадженню та використанню інноваційних симуляційних та інших технологій та методологій у навчанні лікарів різних спеціальностей та студентів в галузі симуляційної медицини: 1. Впровадження навачальної програми з використанням симуляційних методик для медичних працівників, які працюють в умовах надзвичайних станів на Сході України. 2. Нова навчальна программа на основі симуляційних методик для підвищення кваліфікації студентів шостого курсу. 3. Симуляційне навчання для рятівників та військовослужбовців з метою покращення надання первинної допомоги в умовах бойових конфліктів. 4. Зниження частоти лікарських помилок під час надання невідкладної допомоги з допомогою симуляційного медичного навчання. 5. Впровадження симуляційного медичного тренінгу для сімейних лікарів як високоякісного стандартизованого методу навчання.

Дані презентації були розроблені співробітниками ОНМедУ — загальної хірургії та військової медицини, суспільних наук, симуляційної медицини, а також Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря. Делегати змогли розширити свої знання та поділитися власним досвідом в дослідженнях, навчанні, педагогічних особливостях та розробці навчальних програм.

Делегати були присутні на всіх лекціях, олімпіаді, відвідали більшість майстер-класів, власноруч випробували новітні симулятори та технологічні новинки, познайомилися з іноземними колегами і обмінялися власним досвідом.

Отримані під час конгресу інформація, досвід та враження будуть мотивувати на нові досягнення та відкриття в галузі симуляційного навчання. Весь позитивний досвід, нові розробки та технології будуть наймаксимальніше впроваджені у розвиток та роботу колективів кафедр ОНМедУ та центру.

22 червня на базі центру пройшла практична частина Державного іспиту для лікарів-інтернів спеціальності Акушерство та гінекологія. В програму іспиту входили відпрацювання практичних навичок серцево-легеневої реанімації у жінок різних термінів вагітності, сценарії з невідкладних станів в акушерстві із подальшим оформленням партограм.
11 червня на базі центру пройшла практична частина Державного іспиту для лікарів-інтернів спеціальностей Анестезіологія та Дитяча Анестезіологія. В програму іспиту входили відпрацювання практичних навичок серцево-легеневої реанімації у дорослих та дітей, сценарії з невідкладних станів та практичні навички.


5 червня на базі центру пройшла практична частина Державного іспиту для лікарів-інтернів спеціальностей Терапія. В програму іспиту входили відпрацювання практичних навичок серцево-легеневої реанімації та сценарії з невідкладних станів.


4 та 5 червня на базі Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря пройшла практична частина Державного іспиту для лікарів-інтернів спеціальностей Травматологія, Хірургія та Урологія. В програму іспиту входили відпрацювання практичних навичок серцево-легеневої реанімації та сценарії з невідкладних станів.


28 травня на базі Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря пройшла практична частина Державного іспиту для лікарів-інтернів спеціальностей Неонатологія та Педіатрія. В програму іспиту входили відпрацювання практичних навчиок серцево-легеневої реанімації в неонатологічній та педіатрічній практиці та сценарії з невідкладних станів в педіатрії та неонатології.

21 травня відбувся практичний майстер-клас “Актуальні питання техніки лапароскопічних операцій” в рамках всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнароднодною участю «Помилки та небезпеки в лапароскопічній хірургії”. В рамках майстер-класу були проведені практичні сесії з використанням віртуального симулятору LapMentor та якісних платформ LapTrainer.

18-19 травня на базі нашого центру проходив тренінг лікарів-педіатрів в рамках циклу тематичного удосконалення “Невідкладні стани в педіатрії”.

14 та 15 травня 2015 року на базі Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря пройшла практична частина Державного іспиту для лікарів-інтернів спеціальності Загальної практики та сімейної медицини. В програму іспиту входили відпрацювання практичних навчиок серцево-легеневої реанімації та сценарії з невідкладних станів в терапії та педіатрії.
В період з 24 по 25 квітня 2015 року на базі Університету Медицини та Фармації, Тиргу Муреш, Румунія, пройшла перша конференція, присвячена використанню симуляційного навчання в медицині “MediSim”.
В конференції прийняли участь представники з Румунії, Швейцарії, Республіки Молдови, Франції, Угорщини, Німеччини, Великобританії та України.
В програму конференції входили як теоретичні сесії, так і практичні майстеркласи, присвячені різним напрямкам розвитку та удосконалення методів симуляційного навчання, обмін досвідом з міжнародними колегами та представниками європейського товариства симуляційного навчання “Sesam”.
Виступив директор Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря, завідувач кафедрою симуляційної медицини, к. мед. н., доцент Артьоменко Володимир Вікторович з презентацією “Developing Military Doctors training algorithm. A new simulation based approach for healthcare specialists” (“Розробка алгоритму підготовки військових лікарів. Новий підхід до симуляційного навчання медичних спеціалістів”, прим. автора). Дана презентація визвала великий інтерес слухачів та стала приводом для жвавої дискусії, особливо вразили застосування методів психологічного консталтингу в симуляційному навчанні та розроблені програми підготовки медичних фахівців для надання невідкладної допомоги, зокрема в умовах надзвичайних станів та бойових дій.
Також виступив асистент кафедри симуляційної медицини, інструктор Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря, Новіков Дмитро Андрійович з презентацією “Development and implementation of simulation based education at the Odessa National Medical University” (“Розвиток та імплементація симуляційного навчання в Одеському національному медичному університеті”, прим. автора). Дана презентація дуже вразила слухачів та була тепло сприйнята нашими європейськими колегами.
Виступив методист Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря Семченко Сергій Сергійович з презентацією на тему “Simulation-based training program for improvement of life threatening states management” (“Програма симуляційного тренінгу для покращення контролю загрожуючих життю станів”, прим. автора). Презентація мала успіх, більшість слухачів оцінили об’єктивність отриманої інформації та переконалися у ефективності симуляційних методів навчання.
Окремо треба відзначити ексурсію до університетського симуляційного центру та Spital Clinic Judetean de Urgenţă (Регіональна лікарня швидкої допомоги, Тиргу Муреш) з її прилікарняним симуляційним центром. Відвідування цих закладів викликало зацікавленість та бажання до інтенсивної співпраці в майбутньому.
За підсумками конференції можна зробити висновок, щодо необхідності та важливості впровадження симуляційного методу навчання в освітню практику медичних працівників. Наша командна гідно представила наш університет і нашу країну та довела, що одеська школа симуляційного навчання має великі перспективи розвитку та як внутрішньодержавного так і всесвітнього співробітництва.


В період з 22 по 24 квітня 2015 року на базі Одеського національного медичного університету пройшла науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства ОНМедУ “Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини” (для молодих вчених та студентів).
В конференції прийняли участь представники України, Беларусії, Республіки Молдови, Російської Федерації, Казахстану, Узбекістану та Польщі.
Співробітники кафедри симуляційної медицини та Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря представили шість робіт в секціях Морфологічних наук і Загальної практики та сімейної медицини.
Виступали асистент кафедри симуляційної медицини, інструктор Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря Караконстантин Дмитро Федорович з доповіддю “Використання віртуальних 3D та 4D-моделей у викладанні циклу топографічної анатомії та оперативної хірургії” (автори: Караконстантин Д.Ф., Новіков Д.А.) та інструктор Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря Єгоренко Ольга Сергіївна з доповіддю “Инновационные технологии в освоении практических навыков студентами 6-го курса ОНМедУ” (автори Єгоренко О.С., Осінцева В.І.). Доповіді викликали зацікавленість слухачів, зокрема студентів, які виявили велике бажання імплементувати дані методики навчання в освітню медичну практику на всіх рівнях підготовки та були номіновані на призови місця, II та III відповідно.

22-го квітня 2015 року на базі Запорізького державного медичного університету відбулась всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю “Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти”.
В конференції прийняли участь представники України, Греції, Казахстану, Грузії та Великобританії.
Підчас конференції були розглянуті наступні питання:
– Сучасні аспекти проблемно-орієнтованого навчання;
– Методологія структуризації навчального матеріалу та організації розробки кейсів для проблемно-орієнтованого навчання;
– Психолого-педагогічні та дидактичні аспекти проблемно-орієнтованого навчання;
– Принципи розробки інструментального середовища для створення віртуальних пацієнтів;
– Методично-інформаційна підтримка процесу впровадження проблемно-орієнтованого навчання в єдиному інформаційному просторі університету.
Виступали інженер-програміст Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря Кіріян Євгеній Вікторович з доповіддю “Технічні проблемно-орієнтовані особливості використання high-fidelity-технологій та IT в симуляційному навчанні” (автори: Кіріян Є.В., Овчаренко І.Г., Новіков Д.А.) та асистент кафедри симуляційної медицини Шандра Михайло Вілінович з доповіддю “Імплементація інноваційних технологій в медичну освіту” (автори: Артьоменко В.В., Шандра М.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С.). Доповіді були сприйняті і одобрені публікою та визвали інтерес та наступні обговорення. Крім того, були представлені стендові доповідді:
– “Виртуальная операционная и проблемно-ориентированное обучение в практике учебно-инновационного центра практической подготовки врача при Одесском национальном медицинском университете”, автори: Артьоменко В.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С., Осінцева В.І.;
– “Проблемно-ориентированное обучение врачей анестезиологов на кафедре симуляционной медицины”, автори: Носенко В.М., Осінцева В.І., Берлінська Л.І., Караконстантин Д.Ф..
Учасники конференції поділилися власним досвідом використання проблемно-орієнтованого навчання в медичній освіті, визначили необхідність та новізну впровадження інноваційних методик в структуру навчання та в подальшому сподіваються на плідну співпрацю у даному напрямку.

З 10 по 20 березня 2015 року в Навчально-інноваційному центрі проходив курс тематичного удосконалення «Ендоскопія в гінекології». Лікарі акушери-гінекологи тренувались у віртуальній операційній нашого центру, де відпрацьовували окремі практичні навички та повноцінні операційні модулі.

За підсумками конференції було зазначено важливість впровадження симуляційних методів навчання в освітні програми вищих медичних навчальних закладів. Також було визначено, що подальший розвиток та інтеграція симуляційної освіти в сфері охорони здоров’я України призведе до створення нових центрів на різних рівнях системи охорони здоров’я, залучаючи нових фахівців у галузі професійної медичної освіти та зміцнюючи співпрацю між ними на користь практичних лікарів та їх пацієнтів.Також виступав завідувач кафедрою Суспільних наук, професор Лефтеров Василь Олександрович, з доповіддю на тему “Симуляційні тренінги для підготовки лікарів: психологічні засади та аспекти впровадження”, де було зазначено необхідність та доцільність впровадження психологічних тренінгів та методів в структуру симуляційного навчання. Також було продемонстровано актуальність впровадження напрямків навчання в освітню програму післядипломної підготовки медичних фахівців та підготовки немедичних кадрів.

У Києві в період з 19 по 20 березня 2015 року за підтримки Україно-швейцарської Програми «Здоров’я матері та дитини» пройшла перша масштабна конференція в Україні із міжнародною участю, присвячена симуляційному навчанню в медицині. В рамках конференції було розглянуто досвід різних країн (Швейцарії, Франції, Португалії, Республіки Молдови, Румунії, Таджикистану та України) у впроваджені симуляційного навчання в медицині, принципи та методологію симуляційного навчання в медицині, симуляційне навчання в різних галузях медицини, створення та керівництво симуляційним центром, моніторинг навчальних і клінічних результатів симуляційного навчання та психологічні аспекти симуляційних тренінгів. Виступав завідувач кафедрою симуляційної медицини, директор Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря Одеського національному медичного університету, Артьоменко Володимир Вікторович, з доповіддю на тему “Система впровадження та реалізації симуляційного навчання в Одеському національному медичному університеті”, в якій він відмітив важність та суттєве значення впровадження симуляційного методу навчання, та поділився власним досвідом роботи нашого центру та кафедри.

16.02.2015 Суспільно із кафедрою Акушерства та гінекології №2 було проведене засідання студентського наукового кружка кафедри.

З 16 по 20 лютого 2015 р. на базі Навчально-інноваційного центру пройшов цикл тематичного удосконалення «Тренінг з підготовки інструкторів-викладачів для викладання курсу медичної допомоги в умовах бойових дій та надзвичайних станів». Тематика тренінгу була присвячена насамперед психологічній підготовці курсантів до роботи в умовах наближених до бойових та відпрацювання певних алгоритмів медичної допомоги.

11.02.2015 відбулась екскурсія по Навчально-інноваційному центру для учнів 8-9 класів та викладачів гімназії №5, м. Одеса, які висловили подяку робітникам центру за надання цікавої інформації стосовно прогресивних методів навчання медичних студентів.

В період із 10.02.2015 по 11.02.2015 на базі центру проходив 2-денний тренінг лікарів-педіатрів Іллічівської басейнової лікарні на водному транспорті у рамках циклу тематичного удосконалення «Невідкладні стани в педіатрії». Лікарі засвоїли навички надання допомоги при розвитку невідкладних станів у дітей різного віку, оволоділи навичками проведення деяких лікарських маніпуляцій і також приймали участь в проведенні клінічних сценаріїв із наступним дебріфінгом.

06.02.2015 спільно із колективом кафедри Анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою ОНМедУ на базі симуляційного центру був проведений державний екзамен для лікарів зі спеціалізації Медицина невідкладних станів. Під час атестування екзаменатори перевірили імплементацію теоретичних знань та володіння практичним навичками.

02.02.2015 – 16.02.2015 на базі нашого центру пройшов цикл тематичного удосконалення військових лікарів. Метою навчання була підготовка медичних працівників, які здатні в подальшому надавати певний об’єм медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій.

19.12-29.12.2014. Вперше в нашому університеті лікарі зі спеціальності «Акушерство та гінекологія» пройшли симуляційний тренінг у рамках навчального процесу передатестаційного циклу. Заняття проводились для невеликих груп, по 5-6 курсантів в кожній. Це дозволяло викладачам та інструкторам приділити якомога більше часу та уваги курсантам, сприяючи активному проходженню тренінга. Метою тренінга було підвищення теоретичної та практичної підготовки лікарів під час надання акушерської допомоги а також поглиблення знань та практичних навичок при серцево-легеневій реанімації новонародженого та дорослої людини. Сценарії невідкладних клінічних станів в акушерстві відтворювались на манекені висого ступеня реалістичності Noelle.

Магістранти та кліничні ординатори кафедри хірургії №3 ОНМедУ з 24.11. по 11.12.2014 пройшли цикл занять з ендоскопічної хірургії. Четверо курсантів послідовно опановували спочатку базові навички ендоскопії на тренажерах LapTrainer Simulab, а згодом переходили на виконання окремих модулів та повноцінних оперативних втручень на віртуальному ендоскопічному симуляторі LapMentor, Simbionix. Після закінчення циклу, курсанти отримали сертифікати учасника.

Лікарі швидкої допомоги

24.10.2014 за участі кафедри анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою ОНМедУ був проведений одноденний тренінг з використанням симуляційних методів для лікарів, що проходили курс спеціалізації «Медицина надзвичайних станів». Під час тренінгу лікарі опанували алгоритм надання екстреної медичної допомоги за стандартами Advanced cardiac life support (ACLS), вдосконалили методику катетеризації магістральних вен та приймали участь у клінічному сценарії з надання медичної допомоги при прееклампсії під час 2-го триместру пологів. За підсумками тренінгу лікарі майже одностайно висловили бажання щодо продовження таких тренінгів та їхньої безперечної користі.

Одноденний цикл, проведений в структурі циклу тематичного удосконаленні для лікарів-неонатологів міста Одеси був проведений на базі Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря 15.10.2014. Курсанти прийняли участь в унікальному клінічному сценарії, який складався з двох частин: перша – це фізіологічні пологи (відтворювались на манекені виского ступеня реалістичності Noelle) та друга – надання екстреної допомоги при асфиксії новонародженого (на манекені Newborn HAL), якого щойно доставили із родильного залу. Успішні реанімаційні заходи, які були надані неонатологами, врятували життя маленького маникена, а дебріфінг після сценарію дозволив курсантам провести детальний аналіз власних дій та дій колег під час надання допомоги.

30.09.-03.10.2014 у Навчально-інноваційному центрі практичної підготовки лікаря (НІЦППЛ) сумісно із кафедрою сімейної медицини та загальної практики пройшли тренінг сімейні лікарі та пульмонологи міста Одеси. Вперше у структуру курсу тематичного удосконалення зі спеціальності „Загальна практика – сімейна медицина” були внесені заняття з використанням симуляційних методів. Навчальному циклу передувала лекція-презентація завідуючого кафедрою симуляційної медицини та директора НІЦППЛ, доц. Артьоменко В.В., що висвітлювала історію та пріоритети симуляційного навчання. План занять містив відпрацювання як окремих практичних навичок, так і участь у клінічних сценаріях, в яких лікарі мали надавати допомогу при надзвичайних станах в пульмонології. Лікарі-курсанти мали можливість прийняти участь у всіх клінічних сценаріях, які були відпрацьовані на манекені високого ступеня реалістичності – HAL S3201. Під час сценаріїв дії курсантів оцінювались за допомогою чек-листів. Кожна клінічна ситуація підсумовувалась дебрифінгом – постсценарним розбором із використанням відеоматеріала. Такі навчальні методи допомогли курсантам набагато краще засвоїти матеріал і звернути увагу на найбільш проблемні аспекти під час надання екстреної медичної допомоги.

13.11- 27.11.2014 – 1-а група 6-го курсу ОНМедУ проходила тренінги на основі симуляційних методик. Серед основних завдань тренінгу – поліпшити застосування теоретичних знань студентів у клінічній практиці за допомогою стимуляційного навчання, зокрема – відпрацювання сценаріїв надання медичної допомоги з найбільш поширеними клінічними випадками.

17.06.14 р. У Навчально-інноваційному центрі практичної підготовки лікаря, був проведений державний іспит з набуття кваліфікації зі спеціальності «Акушерство та гінекологія». Інтерни 3-го року навчання були атестовані із залучанням до процесу нових симуляційних технологій.

У вересні 2014 року першими курсантами симуляційного центру стали студенти 2-ої групи 6-го курсу ОНМедУ, які в рамках циклу елективного курсу проходили тренінги на тему «Невідкладні стани в практиці сімейного лікаря». Студенти були в захваті від програми тренінгу та першого для них досвіду навчання із використанням симуляційних технологій. Зворотній зв’язок, що був отриманий від колективу групи, показав, що тренінги подібні цьому відіграють значущу роль у отриманні студентом клінічного досвіду та набуття впевненості перед роботою із пацієнтом.

17.06.14 р. Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря, який був заснований і відкритий цього року, прийняв у своїх стінах перших курсантів. Студенти 6-го курсу у рамках програми Державних екзаменів, були атестовані з предмету Акушерства та гінекології.

З 5.03 по 07.03.15р. Дмитро Кожокар та група студентів ОНМедУ, які проходили практичну підготовку на базі кафедри симуляційної медицини, брали участь у другому Всеукраїнському конкурсі з практичної хірургії та отримали Диплом третього ступеня у командному заліку. Також студенти стали переможцями у багатьох підконкурсах.