Нормативні документи

Положення про НВКІТНІБО

Положення про відділ забезпечення якості освіти

Положення про внутрішній моніторинг якості освіти

Положення про впровадження методики (Стандартизований пацієнт)

Положення про проведення практики студентів ОНМедУ

Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічного складу ОНМедУ

Положення про організацію освітнього процесу здобувачами вищої освіти в ОНМедУ

Положення про освітні програми ОНМедУ

Положення про політику та процедури запобігання, попередження та врегулювання конфліктних ситуацій в ОНМедУ

Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти в ОНМедУ

Положення про роботу фахової атестаційної комісії Одеського національного медичного університету

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ОНМедУ 

Положення про стейкхолдерів освітніх програм ОНМедУ

Положення про призначення і виплати стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, клінічним ординаторам та аспірантам, які навчаються в ОНМедУ 

Положення про порядок формування рейтингу успішності студентів, які навчаються в ОНМедУ за державним замовленням для призначення стипендії