Д 41.600.01

Наказом МОН України № 793 від 04.07.2014 р. при Одеському національному медичному університеті перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 41.600.01 з правом проведення захисту дисертаційних робіт протягом 3 років на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки);

14.03.05 – фармакологія (медичні та біологічні науки);

14.01.28 – клінічна фармакологія (медичні науки).

Склад спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при Одеському національному медичному університеті МОЗ України

Голова ради:

 1. Кресюн Валентин Йосипович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної та клінічної фармакології, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05.

 

Заступник голови:

 1. Годлевський Леонід Семенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.04.

 

Вчений секретар:

 1. Годован Владлена Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри загальної та клінічної фармакології, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.28.

 

Члени ради:

 1. Андрієвська Світлана Олексіївна, д.мед.н., професор, головний лікар, Одеський обласний кардіологічний диспансер МОЗ України, спеціальність 14.01.28;
 2. Бажора Юрій Іванович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, проректор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05;
 3. Вастьянов Руслан Сергійович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.04;
 4. Величко Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.28;
 5. Гельмбольдт Володимир Олегович, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05;
 6. Генделека Григорій Федотович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.28;
 7. Гоженко Анатолій Іванович, д.мед.н., професор, директор, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України, спеціальність 14.03.04;
 8. Головенко Микола Якович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, спеціальність 14.03.05;
 9. Дегтяренко Тетяна Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», спеціальність 14.03.04;
 10. Демидов Володимир Михайлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05;
 11. Карасьова Тамара Леонідівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, спеціальність 14.03.05;
 12. Кравченко Ірина Анатоліївна, д.біол.н., професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05;
 13. Мардашко Олексій Олексійович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05;
 14. Мойсеєв Ігор Миколайович, д.мед.н., професор, старший науковий співробітник Центральної науково-дослідної лабораторії, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05;
 15. Рожковський Ярослав Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05;
 16. Сервецький Костянтин Леонідович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.28;
 17. Сотнікова Олена Петрівна, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова» НАМН України, спеціальність 14.03.05;
 18. Сукманський Олег Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.04;
 19. Філіпова Тетяна Олегівна, д.біол.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, спеціальність 14.03.05;
 20. Шандра Олексій Антонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.04;
 21. Яковлева Ольга Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.28.

Контактні телефони:

голова — (048) 723-54-58

заступник голови — (048) 717-89-16

вчений секретар — (048) 723-53-10; 716-59-04

Автореферати, дисертації та відгуки опонентів