Клінічна ординатура

Підготовка клінічних ординаторів здійснюється на підставі Наказу Міністерства  охорони здоров’я України №12 від 26.01.1998 року «Про затвердження Положення про клінічну ординатуру».

Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних знань, підвищення рівня умінь та навичок лікаря-спеціаліста за його основним лікарським фахом.

Навчання в клінічній ординатурі проводиться з відривом від виробництва. Тривалість навчання складає для громадян України 2 роки, для іноземних громадян тривалість навчання в клінічній ординатурі 2–4 роки.

Іноземні громадяни можуть за дозволом Міністерства охорони здоров’я України бути прийняті до клінічної ординатури безпосередньо після закінчення вищого закладу освіти і отримання кваліфікації спеціаліста “лікар”.

Громадяни України зараховуються до клінічної ординатури на спеціальність згідно спеціальності інтернатури,  іноземні громадяни зараховуються на спеціальності, згідно номенклатури лікарських спеціальностей, затверджених  наказом Міністерства охорони здоров’я України № 333 від 06.07.2005 р.

Підготовка клінічних ординаторів проводиться під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів за індивідуальним планом, який розробляється клінічним ординатором разом зі своїм науковим керівником, враховуючи при цьому специфіку подальшої роботи клінічного ординатора, і затверджується ректором або проректором з науково-педагогічної роботи.

Клінічні ординатори залучаються до науково-дослідної та науково-практичної роботи кафедри.

Перелік спеціальностей, за якими проводиться навчання в клінічній ординатурі

Правила прийому до клінічної ординатури, перелік документів