ІІ Міжнародна наукова конференція

 • 29. 03. 2019

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА БІОЕТИКИ

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ПСИХОСІНЕРГЕТИКИ ТА АЛЬФОЛОГІЇ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

 

Вельмишановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взяти участь

у ІІ Міжнародній науковій конференції

 

ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ:

філософський, психологічний,

медичний та юридичний полілог,

 

яка відбудеться 15 травня 2019 р. у м. Одеса

за адресою: вул. Сабанєїв міст, буд. 4 (Будинок вчених)

 

Мета конференції: залучення наукової спільноти до трансдисциплінарної дискусії, стимулювання і підтримка науки в Україні, розвиток міжнародної співпраці.

Планується розгляд низки теоретичних та практичних питань сучасної філософії, медицини, психології, правознавства щодо проблем особистісного та соціального буття людини на секційних засіданнях за такими напрямами:

 1. Антропологічний вимір сучасного знання.
 2. Філософсько-методологічні та етичні проблеми сучасної медицини та психології.
 3. Проблема цілого і цілісності у філософії, науки, релігії та мистецтва.
 4. Темпорально-історичні особливості людського існування і діяльності.
 5. Антропологічне значення сучасної когнітивної науки.
 6. Суспільні, психологічні та соматичні складові здоров’я.
 7. Нормативні правила охорони здоров’я та їх юридичне обґрунтування.
 8. Індивідуальне і типове в дослідженні психологічного та соціального здоров’я.
 9. Проблема самореалізації сучасної людини.
 10. Проблеми підготовки майбутніх фахівців в галузях освіти, мистецтва та охорони здоров’я.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська, болгарська.

Кожен учасник отримає сертифікат учасника і програму конференції, збірник статей і тез (електронний PDF-формат).

Умови участі в конференції:

До 20 квітня 2019 року (включно) надіслати електронною поштою на адресу mapa.natalya@gmail.com

 • Заявку на участь у конференції відповідно до вказаного зразка. Назва файлу: кирилицею за зразком Петров_заявка.У заявці чітко вказати поштову адресу, на яку б Ви хотіли отримати матеріали конференції, а також електронну пошту та номер мобільного телефону.
 • Матеріали статей (тез). Назва файлу: прізвище автора кирилицею (напр.: Петров_тези).
 • Відскановану квитанцію про оплату оргвнеску. Назва файлу: прізвище автора кирилицею (напр.: Петров_оплата).

Примітка: надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та секцію. Відомості про автора (авторів), матеріали статей (тез) та копії квитанцій приймаються в окремих файлах, наприклад: «Петров-стаття», «Петров-відомості», «Петров-оплата».

 

Організаційний внесок становить 150 грн.

Оплату оргвнеску учасники можуть здійснити на карту №5168757320022058 Приват Банку (Кривцов Віктор).

В межах конференції учасники мають можливість подати наукові статті і тези до друку (вартість складає 35 грн. за одну сторінку). Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується. Оплата статті здійснюється тільки після офіційного підтвердження прийняття матеріалів до друку. Обсяг статті: від 12 (з урахуванням списків літератури та анотацій) до 22 сторінок.

 

Оформлення матеріалів

 • Загальні вимоги до матеріалів статей та тез:
 1. Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 (тези), від 0,5 до 1 друк. арк. (статті) – включно зі списком використаних джерел.
 2. Тип шрифту – Тimes New Rотап, розмір шрифту – 14, стиль Normal, інтервал 1,5, всі поля – 2 см.
 3. У тексті не виставляються примусові переноси.
 4. В першому рядку – назва публікації (вирівнювання – по центру, великими літерами, жирним шрифтом), далі (праворуч) – П.І.Б. (курсів, жирним шрифтом), наступний рядок (праворуч) – науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, (курсів, жирним шрифтом).
 5. Через інтервал – виклад основного матеріалу, далі – список використаних джерел за алфавітним порядком (за наявністю).
 6. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела та, через кому, – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Додаткові вимоги до статей:
 1. Перед назвою (ліворуч) – УДК (жирним шрифтом).
 2. Перед текстом – анотація, ключові слова (мовою статті та англійською). За потребою переклад здійснюється оргкомітетом за індивідуальною домовленістю (про необхідність вказати в заявці).

Матеріали конференції будуть друкуватися без додаткового редагування. За зміст тексту і стилістику безпосередню відповідальність несуть автори. Організаційний комітет залишає за собою право відхилити статті та тези, які не відповідають критеріям науковості, тематиці конференції та вищевказаним вимогам.

 

Наша адреса: м. Одеса, Ольгіївська, 13, кафедра філософії та біоетики ОНМедУ (3 поверх).

Відповідальна особа: ген. директор ТОВ МАПА, керівник психологічної служби ОНМедУ Кривцова Наталя Вячеславівна

Контактні телефони: +38(067)2698611 (Ханжи Володимир Борисович), +38(067)4156955 (Кривцова Наталя Вячеславівна), +38(050)3334363, +38(067)9058371 (Медянова Олена Володимирівна), +38(093)4307777 (Терзі Олена Олександрівна).

 

З повагою, Оргкомітет конференції

 

ЗРАЗОК ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по-батькові ____________________________________________________________________

Науковий ступінь_____________________________________________________

Вчене звання_________________________________________________________

Посада, місце роботи __________________________________________________

 

Адреса для розсилки матеріалів ____________________________________________________________________

Контакти: м. тел.: ______________________ е-mail: ________________________

Тема доповіді ____________________________________________________________________

Напрямок роботи конференції__________________________________________________________