Our Publications

 1. Коррея А., Рейнольдс А., Артьоменко В.В., та інші. «Створення симуляційного центру: засади та керівні настанови. Досвід програми «Здоров’я матері та дитини» / Посібник. – 2015. – 55 стор.
 2. Зелинский А.А., Манасова Г.С., Артьоменко В.В. «Беременность и костная ткань» Ч.1. / Посібник. – 2015. -88 стор.
 3. Артьоменко В.В., Семченко С.С., Осінцева В.І., Берлінська Л.І. Роль симуляційного навчання у підвищенні якості медичної допомоги // Управління закладом охорони здоров’я. – 2014. – №12. – с. 40-48.
 4. Артьоменко В.В. Порівняльні аспекти характеристики регуляції кардіоритму матері, плода і новонародженого при фізіологічній вагітності та плацентарній дисфункції // Одеський медичний журнал. – 2014. – №3 (143). – с. 79-83.
 5. Артьоменко В.В. Роль ангіогенних факторів росту у виникненні плацентарної дисфункції та затримці розвитку плода // Досягнення біології та медицини. – 2014. – 1 (23). – с. 76-80.
 6. Артьоменко В.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С., Караконстантин Д.Ф. Структура та організація роботи симуляційного центру на прикладі Одеського навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря // Управління закладом охорони здоров’я. – 2015. – №2.- с.58-69
 7. Artyomenko VV. Prenatal diagnostics optimization of congenital and hereditary diseases // Moldovan Journal of Health Sciences. – 2014. – № 2. – P. 36–39.
 8. Artyomenko VV. Echographical Features and Fetal Biophysical Profile at Pregnancy Complicated by Rhesus–factor Immunization // Curierul Medical. – 2015. – Vol. 58, № 1. – P. 19–23.
 9. Артьоменко В.В., Новіков Д.А., Єгоренко О.С., Семченко С.С. Ефективність симуляційних методів навчання // Управління закладом охорони здоров’я. – 2015. -№6. – с. 70-76.
 10. Артьоменко В.В., Ославська Т.М., Десятський В.В., Нові підходи до вивчення топографічної анатомії // Матеріали Науково-практичної інтернет конференції «Актуальні проблеми функціональної морфології», Полтава 21.11.2014. – Стор. 18.
 11. Кошельник О.Л., Артьоменко В.В., Попов О.Г., Десятський В.В. Складнощі викладання топографічної анатомії // Матеріали Науково-практичної інтернет конференції «Актуальні проблеми функціональної морфології», Полтава 21.11.2014. – Стор. 30.
 12. Семченко С.С., Єгоренко О.С., Осінцева В.І. Використання симуляційних методів навчання для підвищення якості освіти медичних фахівців // Матеріали Ювілейної ХХ міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса; 24.04.2015. – Стор. 278-279.
 13. Берлінська Л.І., Караконстантин Д.Ф., Новіков Д.А. Впровадження симуляційних технологій в медичній практиці // Матеріали Ювілейної ХХ міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», м. Одеса; 24.04.2015. – Стор. 206-207
 14. Артеменко В.В., Носенко В.М., Берлинская Л.И., Караконстантин Д.Ф. Проблемно-ориентированное обучение врачей-анестезиологов на кафедре симуляционной медицины // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р., Стор. 14-16.
 15. Артеменко В.В., Семченко С.С., Егоренко О.С., Осинцева В.И. Виртуальная операционная и проблемно-ориентированное обучение в практике учебно-инновационного центра практической подготовки врача при Одесском национальном медицинском университете // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р., Стор. 16-18.
 16. Артьоменко В.В., Шандра М.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С. Імплементація інноваційних технологій в медичну освіту // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р., Стор. 18-19.
 17. Кіріян Є.В., Овчаренко І.Г., Новіков Д.А. Технічні проблемно-орієнтовані особливості використання high-fidelity-технологій та IT в симуляційному навчанні // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р., Стор. 72-73.
 18. ДОПОВІДІ
 19. Артёменко В.В. Инновационные технологии обучения – практическому акушерству / НПК «Клинические лекции по акушерству», Одесса, 18.12.2014.
 20. Носенко В.М., Осінцева В.І., Берлінська Л.І., Караконстантин Д.Ф. Проблемно-ориентированное обучение врачей анестезиологов на кафедре симуляционной медицины / Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р.
 21. Артьоменко В.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С., Осінцева В.І. Виртуальная операционная и проблемно-ориентированное обучение в практике учебно-инновационного центра практической подготовки врача при Одесском национальном медицинском университете / Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р.
 22. Караконстантин Д.Ф., Новіков Д.А. Використання віртуальних 3-D та 4-D моделей у викладанні циклу топографічної анатомії та оперативної хірургії / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів), 22-24 квітня 2015 р., м. Одеса.
 23. Осинцева В.И., Егоренко О.С. Инновационные технологии в освоении практических навыков студентами 6-го курса Одесского национального медицинского университета / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів), 22-24 квітня 2015 р., м. Одеса.
 24. Артьоменко В.В., Ославська Т.М., Десятський В.В., Нові підходи до вивчення топографічної анатомії / Науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми функціональної морфології», Полтава, 21.11.2014.
 25. Кошельник О.Л., Артьоменко В.В., Попов О.Г., Десятський В.В. Складнощі викладання топографічної анатомії / Науково-практична інтернет конференції «Актуальні проблеми функціональної морфології», Полтава, 21.11.2014.
 26. Берлінська Л.І., Караконстантин Д.Ф., Новіков Д.А. Впровадження симуляційних технологій в медичній практиці / Ювілейна ХХ міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців» 23-24.04.15, Одеса.
 27. Семченко С.С., Єгоренко О.С., Осінцева В.І. Використання симуляційних методів навчання для підвищення якості освіти медичних фахівців / Ювілейна ХХ міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» Одеса, 23-24.04.2015.
 28. Артьоменко В.В. «Система впровадження та реалізації симуляційного навчання в Одеському національному медичному університеті» Міжнародна конференція «Симуляційне навчання в медицині», 19-20 березня 2015 р., Київ.
 29. Лефтеров В.О. «Симуляційні тренінги для підготовки лікарів: психологічні засади та аспекти впровадження» / Міжнародна конференція «Симуляційне навчання в медицині», 19-20 березня 2015 р., Київ.
 30. Кіріян Є.В., Овчаренко І.Г., Новіков Д.А. «Технічні проблемно-орієнтовані особливості використання high-fidelity-технологій та IT в симуляційному навчанні» / Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р.
 31. Артьоменко В.В., Шандра М.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С. «Імплементація інноваційних технологій в медичну освіту» / Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», м. Запоріжжя, 22.04.2015 р.
 32. Караконстантин Д.Ф., Новіков Д.А. Використання віртуальних 3D та 4D-моделей у викладанні циклу топографічної анатомії та оперативної хірургії / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів), м. Одеса, 22-24.04. 2015.
 33. Єгоренко О.С., Осінцева В.І. Инновационные технологии в освоении практических навыков студентами 6-го курса ОНМедУ / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів), м. Одеса, 22-24.04. 2015.
 34. Artyomenko V.V. «Developing Military Doctors training algorithm. A new simulation based approach for healthcare specialists» / Medisim – The First Conference of Simulation Applied in Medicine, Tirgu Mures, Romania, 24-25.04.2015.
 35. Novikov D.A. «Development and implementation of simulation based education at the Odessa National Medical University» / Medisim – The First Conference of Simulation Applied in Medicine, Tirgu Mures, Romania 24-25.04.2015.
 36. Nosenko V.M., Semchenko S.S. Simulation-based training program for improvement of life threatening states management / Medisim – The First Conference of Simulation Applied in Medicine, Tirgu Mures, Romania, 24-25.04.2015.
 37. Запорожан В.М., Артьоменко В.В., Грубнік В.В., Малиновський А.В. Перший досвід навчання лапароскопічній хірургії на віртуальних симуляторах LapMentor і LapTrainer в Навчально-інноваційному центрі ОНМедУ / Всеукраїнська НПК з міжнародною участю «Помилки та небезпеки в лапароскопічній хірургії», Одеса, 21-23.05.2015.
 38. V.V. Artyomenko, D.A. Novikov, V.A. Lefterov, M. Kashtalyan, LI. Berlinska, D.F. Karakonstantyn, O.S. Yehorenko, V.I. Osintseva, S.S. Semchenko Development of a simulation-based education curriculum for medical care specialists working in wartime conditions at the East Ukraine. / 21st Annual Meeting of THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE THE WATERFRONT, BELFAST- NORTHERN IRELAND, 24–26 JUNE 2015.
 39. V.V. Artyomenko, D.A. Novikov, V.A. Lefterov, M. Kashtalyan, L.І. Berlinska, D.F. Karakonstantyn, O.S. Yehorenko, V.I. Osintseva, S.S. Semchenko «Simulation-based trainings for rescuers and soldiers for improving the first medical care in the military conflict conditions. / 21st Annual Meeting of THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE THE WATERFRONT. BELFAST- NORTHERN IRELAND, 24–26 JUNE 2015.
 40. V.V. Artyomenko, V.A. Lefterov, L.I. Berlinska, D.A. Novikov, M. V. Shandra, D.F.Karakonstantyn, O.S.Yehorenko, V.I. Osintseva, S.S. Semchenko. «New simulation-based program for the medical students’ skills improving before the graduation». / 21st Annual Meeting of THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE THE WATERFRONT. BELFAST-NORTHERN IRELAND, 24–26 JUNE 2015.
 41. V.M. Nosenko, V.G. Dubinina, V.V. Artyomenko, D.A. Novikov, L.I. Berlinska, D.F. Karakonstantyn, O.S. Yehorenko, V.I. Osintseva, S.S. Semchenko. «Medical errors reduction in emergency states management through the simulation-based education improvement for healthcare professionals». 21st Annual Meeting of THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE THE WATERFRONT. BELFAST- NORTHERN IRELAND, 24–26 JUNE 2015.
 42. V.V. Artyomenko, D.A. Novikov, V.A. Lefterov, M. Kashtalyan, L.I. Berlinska, D.F. Karakonstantyn, O.S. Yehorenko, V.I. Osintseva, S.S. Semchenko. «Development of a simulation-based training for the general practitioners as a high-standard educational method». 21st Annual Meeting of THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE THE WATERFRONT. BELFAST- NORTHERN IRELAND, 24–26 JUNE 2015.
 43. Артьоменко В.В., Берлінська Л.І., Семченко С.С. «Віртуальна операційна як базис оптимізації хірургічної корекції репродуктивних порушень» / Sixth international medical congress of the southeast European medical forum. ХІV З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства, Одеса, 8-13 вересня 2015
 44. Артьоменко В.В., Караконстантин Д.Ф., Шандра М.В. «Вдосконалення підготовки військових медиків шляхом впровадження симуляційного медичного навчання» / Sixth international medical congress of the southeast European medical forum. ХІV З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства, Odessa, 8-13 september 2015.
 45. Носенко В.М., Артьоменко В.В. «Новітні симуляційні методи у підвищенні ефективності післядипломного навчання анестезіологів» / Sixth international medical congress of the southeast European medical forum. ХІV З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства, Одеса, 8-13 вересня 2015.
 46. Лефтеров В.О., Артьоменко В.В. «Оптимізація першої медичної допомоги в умовах бойових дій та надзвичайних станів з використанням симуляційних тренінгів для військових та рятівників» / Sixth international medical congress of the southeast European medical forum. ХІV З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства, Одеса, 8-13 вересня 2015.
 47. Артьоменко В.В., Єгоренко О.С., Новіков Д.А. «Роль симуляційних тренінгів у підвищенні професійної компетенції у наданні невідкладної допомоги лікарями загальної практики» / Sixth international medical congress of the southeast European medical forum. ХІV З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства. Одеса, 8-13 вересня 2015.
 48. Носенко В.М., Артьоменко В.В., Шандра М.В. Повышение требований к профессиональной компетенции медицинских работников путём усовершенствования организации практически-ориентированных методик переподготовки врачей / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.
 49. Берлінська Л.І., Носенко В.М., Новіков Д.А. Віртуальна операційна — інноваційний підхід в підготовці сучасного лікаря-хірурга / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.
 50. Новіков Д.А., Єгоренко О.С., Берлінська Л.І. Симуляційне медичне навчання як аспект професійного зростання лікарів загальної практики / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.
 51. Артьоменко В.В., Семченко С.С., Берлінська Л.І. Практична підготовка сучасного лікаря. Імплементація симуляційних тренінгових центрів в освітню практику. / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.
 52. Єгоренко О.С., Семченко С.С., Новіков Д.А. Впровадження інноваційних технологій в освоєнні інвазивних маніпуляцій. / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.
 53. Семченко С.С., Новіков Д.А., Караконстантин Д.Ф. Симуляційний сценарій в педіатрії. Ключові аспекти створення та апробації. / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.
 54. Караконстантин Д.Ф., Єгоренко О.С., Семченко С.С. Модернізація системи навчання військових медиків шляхом використання симуляційних технологій / Виставка. Міжнародна НПК. ЗНО 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном. Київ, 26.09.2015.