226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

  1. Вступ на базі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форма навчання):

Предмети ЗНО:

  1. Українська мова
  2. Математика
  3. Біологія, або хімія, або фізика (конкурсний бал не менше 130 балів)
  1. Вступ на 2 курс (денна та заочна форма навчання) при наявності диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 Медсестринство (лікувальна справа, сестринська справа, медико-профілактична справа, акушерська справа):

Предмети ЗНО:

  1. Українська мова (не менше 100 балів)
  2. Будь який на вибір вступника (не менше 100 балів)

Фахове вступне випробування з медичної біології та медичної хімії

  1. Вступ на 2 курс (денна та заочна форма навчання) при наявності диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація:

Предмети ЗНО:

  1. Українська мова (не менше 100 балів)
  2. Будь який на вибір вступника (не менше 100 балів)

Фахове вступне випробування з фармацевтичної хімії та фармакогнозії