Міжнародний факультет

Інформація про нас

  • Контактний телефон: (048) 728-54-36
  • Адреса: 65026, м.Одеса, вул. Ольгіївська, 13
  • Електронна адреса: [email protected]
3 кафедр
87 викладачів
2538 студентів

Керівництво факультета

Бурячківський Едуард Станіславович Декан Кандидат медичних наук, доцент
Кукушкін Віталій Наумович Заступник декана Кандидат медичних наук, доцент
Розуменко Андрій Олександрович Заступник декана Асистент
Головчук Валентина Тимофіївна Заступник декана Старший викладач
Бурдін Ігор Євгенович Заступник декана Старший викладач
Майстренко Оксана Миколаївна Заступник декана Кандидат медичних наук, асистент
Гончаренко Ольга Володимирівна Заступник декана Кандидат медичних наук, асистент
Макарчук Галина Миколаївна Старший інспектор
Діденко Наталія Василіївна Старший інспектор
Шпильова Катерина Олександрівна Старший інспектор
Атавіна Світлана Володимирівна Інспектор
Сагай Олена Юріївна Інспектор
Рубцова Тетяна Валеріївна Інспектор
Сумленна Анастасія Дмитрівна Інспектор
Сівчук Ірина Володимирівна Інспектор

Вчена рада факультета

Горячев Павло Ілліодорович Голова Вченої ради доцент
Бурячківський Едуард Станіславович Заступник голови Вченої ради доцент
Атавіна Світлана Володимирівна Секретар Вченої ради
Марічереда Валерія Геннадіївна Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків), кафедра акушерства та гінекології № 1 професор
Пустовойт Михайло Михайлович Завідувач кафедри психіатрії та наркології доктор медичних наук
Розуменко Андрій Олександрович Заступник декана, кафедра хірургічної стоматології асистент
Кукушкін Віталій Наумович Заступник декана, ПДХ доцент
Головчук Валентина Тимофіївна Заступник декана, кафедра філософії та біое-тики старший викладач
Бурдін Ігор Євгенович Заступник декана, кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного вихо-вання і валеології старший викладач
Гончаренко Ольга Володимирівна Заступник декана, кафедра терапевтичної стоматології доцент
Опря Євген Василійович Заступник декана, кафедра психіатрії та наркології доцент
Левковська Вікторія Юріївна Заступник декана, кафедра гігієни та медичної екології старший викладач
Єрьомкіна Галина Геннадіївна кафедра іноземних мов доцент
Чернова Тетяна Михайліва кафедра психіатрії та наркології доцент
Мандель Олександр Володимирович кафедра біофізики, інформатики і медичної апаратури доцент
Ханжи Володимир Борисович кафедра філософії та біоетики доктор філософських наук
Смаль Валерій Дмитрович кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії асистент
Чікін Олександр Володимирович кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології старший викладач
Алі Слеман Саеб Абдулрахман голова студентської ради факультету
Удай Альмасалха заступник голови студентської ради факультету студент 5-го курсу

Кафедри, підпорядковані факультету: