Медичний факультет №2

Історія факультету

Положення про медичний факультет №2

План роботи деканату

План роботи Вченої ради факультету

  • Контактний телефон: (048) 712-31-45
  • Адреса: 65082 Україна, м. Одеса, вул. Софіївська, 2, поверх 1-й
  • Електронна адреса: [email protected]
17 кафедр
1426 студентів

Годован Владлена Володимирівна Декан Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор
Поляк Сергій Дмитрович Заступник декана Кандидат медичних наук, доцент
Степановічус Олена Миколаївна Заступник декана Кандидат медичних наук
Пудакова Тетяна Євгенівна Інспектор факультету

Вчена рада факультета

Годован Владлена Володимирівна Голова Вченої ради, професор кафедри загальної та клінічної фармакології З.д.н.т. України, лауреат Державної премії України, професор
Костєв Федір Іванович Заступник голови Вченої ради, зав. кафедри урології і нефрології З.д.н.т. України, професор
Павленко Олена Віталіївна секретар Вченої ради, доц. каф. інфекційних хвороб Кандидат медичних наук, доцент
Кресюн Валентин Йосипович Завідувач кафедри загальної та клінічної фармакології Чл.-кор. НАМНУ, з.д.н.т., лауреат Державної премії України, професор
Холодкова Олена Леонідівна Завідувач кафедри анатомії людини Професор
Годлевський Леонід Семенович Завідувач кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури З.д.н.т. України, професор
Шандра Олексій Антонович Завідувач кафедри фізіології З.д.н.т. України, професор
Юшковська Ольга Геннадіївна Завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології Професор
Карпенко Юрій Іванович Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-судинної патології Професор
Поляков Анатолій Євгенович Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 З.д.н.т. України, професор
Чабан Тетяна Володимирівна Завідувач кафедри інфекційних хвороб Професор
Муратова Тетяна Миколаївна Завідувач кафедри неврології Заслужений лікар України, доцент
Каштальян Михайло Арсенійович Завідувач кафедри загальної та військової хірургії Заслужений лікар України, професор
Грубнік Володимир Володимирович Завідувач кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою З.д.н.т. України, професор
Сон Анатолій Сергійович Завідувач кафедри хірургії № 3 з курсом нейрохірургії Професор
Сухін Юрій Віталійович Завідувач кафедри травматології і ортопедії Заслужений лікар України, професор
Старець Олена Олександрівна Завідувач кафедри пропедевтики педіатрії Професор
Соколов В.М. Завідувач кафедри променевої діагностики, терапії та радіаційної медицини З.д.н.т. України, професор
Волошина Олена Борисівна Завідувач кафедри загальної практики Професор
Данильченко Лілія Іванівна Головний лікар багатопрофільного медичного центру Університетської клініки ОНМедУ Заслужений лікар України, доцент
Поляк Сергій Дмитрович Заступник декана факультету, доцент кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою Доцент
Степановічус Олена Миколаївна Заступник декана факультету, доц. кафедри акушерства і гінекології № 1 Кандидат медичних наук
Капліна Лариса Євгенівна Кафедра педіатрії № 1 Доцент
Ковальчук Ліна Йосипівна Кафедра гігієни та медичної екології Доктор медичних наук
Бурдина Яніна Федорівна Кафедра медичної хімії Доцент
Дерішов Василь Володимирович Кафедра акушерства та гінекології №2 Доцент
Кравчук Ольга Євгенівна Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії Доцент
Кирпічникова Катерина Петрівна Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою Доцент
Богомолов Дмитро Олексійович Голова Студентської Ради факультету, студент 3-го курсу
Лаври Андрій Андрійович Член Студентської Ради факультету, студент 5-го курсу
Ісмаілов Георгій Тимурович Член Студентської Ради факультету, студент 2-го курсу

Студентська рада факультета

Богомолов Дмитро Голова студради МФ №2
Лаври Андрій Голова комісії студради МФ №2 з навчально-виховної роботи
Лабунська Віра Голова комісії студради МФ №2 з науково-дослідницької та міжнародної роботи
Авакімов Артем Голова комісії студради МФ №2 з інформаційної роботи
Боєв Ярослав Голова комісії студради МФ №2 з соціально-побутової роботи
Давіскіба Костянтин Голова комісії студради МФ №2 зі спортивно-оздоровчої роботи
Башинська Ольга Голова комісії студради МФ №2 з санітарно-просвітницької роботи
Шевчук Юлія Голова комісії студради МФ №2 з культурно-масової роботи