Комісії Студентської Ради ОНМедУ за окремими напрямками роботи

Комісія з науково-дослідної роботи займається питаннями розвитку студентської наукової діяльності; співпрацює з проректором з наукової роботи, науковим відділом, науковим керівником та науковими товариствами студентів і молодих вчених;

Комісія з навчально-виховної роботи спрямовує свою діяльність на поліпшення організації навчального процесу; співпрацює з проректором з навчально-педагогічної роботи, навчальним відділом, деканами;

Комісія з соціально-побутової роботи вирішує питання, пов’язані з соціальним захистом студентів (в т.ч. пільгових категорій), проживанням студентів у гуртожитках, підтриманням в належному стані територій університету; співпрацює з профкомом студентів, проректором з адміністративно-господарчої та фінансової роботи, адміністративно-господарчою частиною, адміністрацією гуртожитків та іншими організаціями;

Комісія з санітарно-просвітницької роботи вирішує питання, пов’язані з роботою університет¬ських загонів «Милосердя», «Майбутнє», організацією Днів боротьби з хворобами, лекцій, семінарів для школярів, студентів, населення щодо популяризації здорового способу життя, проблем профілактики і лікування соціальних захворювань, самолікування тощо; співпрацює з проректором з лікувальної роботи та післядипломної освіти, лікувальним відділом, професійно-орієнтованими кафедрами, іншими структурними підрозділами та організаціями;

Комісія зі спортивно-оздоровчої роботи вирішує питання, пов’язані з організацією фізичної культури, участю студентів у спортивних змаганнях, спартакіадах, оздоровленням студентів, пропагандою спорту, тощо; співпрацює з проректором з гуманітарної освіти та виховання, завідувачем кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, спортивним клубом, спортивно-оздоровчим табором «Медик», санаторієм-профілакторієм університету, профспілкою студентів, іншими структурними підрозділами та організаціями;

Комісія з культурно-масової роботи займається питаннями культурно-масової роботи, залучення студентів до творчості, впровадження різних заходів для розвитку талантів студентів; співпрацює з проректором з гуманітарної освіти та виховання, Центром студентської творчості «Vitа», іншими структурними підрозділами та організаціями;

Комісія з інформаційної роботи здійснює профорієнтаційну роботу, організовує інформаційне забезпечення та соціологічні опитування студентів, координує роботу сайтів факультетів, співпрацює з редакцією газет університету «Пульс», «Его величество – пациент», з дозволу адміністрації університету організовує випуск студентських друкованих, електронних видань, оголошення необхідної інформації для студентів на сайті університету тощо;

Комісія з міжнародних і міжвузівських зв’язків сприяє адаптації іноземних студентів, розвитку дружніх міжнаціональних відносин, поваги до культури і релігії інших народів; сприяє реалізації міжвузівських студентських зв’язків, бере участь у вирішенні питань міжнародних студентських відносин та обмінів; співпрацює з проректорами з гуманітарної освіти та виховання, міжнародних зв’язків, деканом іноземних студентів.

Голови спеціальних комісій

Наговіцин Олександр Павлович Голова комісії студради з науково-дослідницької роботи студент 6 курсу МФ №3
Кірчева Вікторія Володимирівна Голова комісії студради з навчально-виховної роботи студентка 6 курсу МФ №3
Боєв Ярослав Сергійович Голова комісії студради з соціально-побутової роботи студент 4 курсу МФ №2
Танасійчук Олена Олександрівна Голова комісії студради з санітарно-просвітницької роботи студентка 5 курсу МФ №2
Багіна Марина Дмитрівна Голова комісії студради зі спортивно-оздоровчої роботи студентка 4 курсу МФ № 1
Кулікова Катерина Владленівна Голова комісії студради з культурно-масової роботи студентка 3 курсу МФ №3
Авакімов Артем Артурович Голова комісії студради з інформаційної роботи студент 5 курсу МФ № 2
Хакім Карина Мірвайсівна Голова комісії студради з міжнародної роботи студентка 5 курсу МФ №2