Склад спеціалізованої Вченої Ради Д 41.600.01 при Одеському національному медичному університеті МОЗ України

Голова ради:

 1. Кресюн Валентин Йосипович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні).

Заступник голови:

 1. Годлевський Леонід Семенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.04.

Вчений секретар:

 1. Годован Владлена Володимирівна, д.мед.н., професор, декан, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні).

Члени ради:

 1. Андрієвська Світлана Олексіївна, д.мед.н., професор, головний лікар, Одеський обласний кардіологічний диспансер МОЗ України, спеціальність 14.01.28;
 2. Антоненко Петро Борисович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.28;
 3. Бажора Юрій Іванович, д.біол.н., професор, проректор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (біологічні);
 4. Вастьянов Руслан Сергійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.04;
 5. Величко Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.28;
 6. Волощук Наталія Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні);
 7. Гельмбольдт Володимир Олегович, д.хім.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (біологічні);
 8. Генделека Григорій Федотович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.28;
 9. Гоженко Анатолій Іванович, д.мед.н., професор, директор, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України, спеціальність 14.03.04;
 10. Головенко Микола Якович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, спеціальність 14.03.05 (біологічні);
 11. Дегтяренко Тетяна Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», спеціальність 14.03.04;
 12. Демидов Володимир Михайлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні);
 13. Карасьова Тамара Леонідівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, спеціальність 14.03.05 (біологічні);
 14. Кравченко Ірина Анатоліївна, д.біол.н., професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (біологічні);
 15. Мардашко Олексій Олексійович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (біологічні);
 16. Рожковський Ярослав Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні);
 17. Тіхонова Сусанна Адольфовна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.28;
 18. Філіпова Тетяна Олегівна, д.біол.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, спеціальність 14.03.05.
 19. Холодкова Олена Леонідівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.04;
 20. Шандра Олексій Антонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.04;
 21. Яковлева Ольга Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.28.