Індекс Хірша науковців університету

(жовтень 2017 року)

з/п

Прізвище науковця Кількість документів
в базі даних Scopus
Кількість посилань Кількість цитувань Індекс Хірша
(h-index)
1. Антоненко П. Б. 4 1 1 1
2. Аряєв М.Л. 4 94 97 3
3. Бажора Ю.І. 7 42 44 2
4. Бойко Ю. А. 5 4 4 1
5. Бубнов В. В. 8 74 74 5
6. Вансович В. Є. 5
7. Васильєв К. К. 4
8. Вастьянов Р. С. 20 103 108 5
9. Волохова Г. О. 4 10 10 2
10. Волошина О. Б. 3
11. Гельмбольдт В.О. 115 210 458 11
12. Герасимович Е. В. 6 3 3 1
13. Годлевський Л.С. 131 285 403 11
14. Годован В. В. 4 1 1 1
15. Грубнік В.В. 95 43 43 3
16. Демидов В. М. 5 5 5 1
17. Деньга О. В. 3
18. Запорожан В.М. 41 67 67 4
19. Запорожченко Б.С. 23 9 9 1
20. Зелінський О.О. 2 22 9 2
21. Костєв Ф.І. 7 2 1 1
22. Кресюн В.Й. 40 17 19 2
23. Кресюн Н.В. 5 2 2 1
24. Кривда Г.Ф. 5 4 4 1
25. Лебедюк М.М. 4 11 11 2
26. Лосєв О. О. 7 5 5 1
27. Ляшенко С. Л. 2 8 8 2
28.  Мардашко О. О. 8 1 1 1
29. Муратова Т. М. 2 4 4 2
30. Община Н. В. 3 1 1 1
31. Паненко А. В. 5 16 16 3
32. Пономаренко А.І. 3 18 18 1
33. Поспєлов О. М. 2
34. Пухлик С. М. 4
35. Рожковський Я. В. 4
36. Савицький І. В. 17 2 2 1
37. Сервецький С. К. 3 33 33 2
38. Соколов В. М. 17 17 1 1
39. Стоянов О. М. 2
40. Стречень С. Б. 3
41. Тарабрін О. А. 2
42. Тимчишин О. Л. 3 2 2 1
43. Ткаченко О. І. 6 24 24 1
44. Ульянова Н. А. 3
45. Холодкова О. Л. 2 1 1 1
46. Четверіков С. Г. 10 2 2 1
47. Шандра О. А. 167 459 617 12
48. Шмакова І. П. 3 1 1 1

Електронний ресурс. Режим доступу www.scopus.com/authid/detail.uri