Науково-практична конференція «Спадкоємність у веденні пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров’я»

26-27 квітня 2018 року в Одесі відбулася науково-практична конференція «Спадкоємність у веденні пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров’я». Конференція була проведена відповідно до “Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що проводитимуться у 2018 році” МОЗ України. Організаторами конференції стали Одеський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини №2 сумісно з Асоціацією сімейної медицини Одеського регіону, департаментом охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації  та департаментом охорони здоров`я Одеської міської ради.

Під час конференції були розглянуті актуальні питання діагностики та лікування складних пацієнтів з коморбідною та поліморбідною патологією внутрішніх органів з акцентом на ефективну взаємодію лікарів різних рівнів надання медичної допомоги та лікарів-спеціалістів в сучасних умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні.

В конференції взяли участь більше 150 делегатів (переважно з Одеси, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей), з доповідями та майстер-класами виступили 20 доповідачів з Одеси, Київа, Харкова та Вінниці. Були висвітлені та обговорені питання організації надання первинної допомоги в сільській місцевості (д.мед.н. Полясний В.О.), спадкоємності та ефективної взаємодії лікарів різних спеціальностей, а також питання організації медичної реабілітації пацієнтів з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров’я.

В перший день конференції слухачам були представлені клінічні лекції та доповіді, в другий – майстер-класи з клінічних розборів пацієнтів з коморбідною та мультиморбідною патологією. Відповідно до чинних міжнародних та національних рекомендацій були наведені оптимальні клініко-фармакологічні підходи щодо обґрунтування програми медикаментозного лікування, вибору режиму дозування, оцінки ефективності та безпеки застосування лікарських засобів різних класів.  Кожна доповідь супроводжувалась жвавим обговоренням, питаннями та відповідями. Завершили конференцію виступи молодих вчених з Одеси та Києва.

До конференції зверстаний спеціальний випуск “Одеського медичного журналу”, який містить 14 повнотекстових статей та 19 тез, авторами яких є науковці та практичні лікарі з різних міст України, та закордонні колеги (Мінськ, Білорусь).

Всі учасники конференції отримали сертифікат для врахування при атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської категорії відповідно до Наказу МОЗ України № 484 від 07.07.2009 р.