НАКАЗ Про проведення конкурсу на заміщення посади ректора ОНМедУ (зі змінами)