Анатомії людини

Холодкова Олена Леонідівна Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Професор, доктор медичних наук. Закінчила з відзнакою Одеський державний медичний університет за спеціальністю «Педіатрія». Є автором больш ніж 80 друкованих робіт, 5 патентів на винаходи, 1 інформаційного письма МОЗ України.

Є дійсним членом Товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, Міжнародної  Асоціації тканевої інженерії та  регенеративної медицини, Міжнародної  Асоціації штучних органів.

Історія кафедри анатомії людини

Наш сайт

Анатомічний музей ОНМедУ

Гудіна Ірина Григорівна Завуч кафедри, старший викладач
Нескоромна Наталія Владиславівна Кандидат медичних наук, доцент
Горовенко Валерій Іванович Кандидат медичних наук, доцент
Білявський Олександр Іванович Кандидат медичних наук, доцент
Десятський Валерій Володимирович Кандидат медичних наук, доцент
Марасич Алла Павлівна Кандидат медичних наук, доцент
Матюшенко Пилип Миколайович Старший викладач
Колесниченко Олена Анатоліївна Асистент
Кожухаренко Тетяна Іванівна Асистент
Урсу Олександр Юрієвич Асистент
Цюрупа Олександр Володимирович Асистент
Чеботарьова Світлана Олегівна Асистент
Мещерякова Наталія Володимирівна Кандидат медичних наук, асистент
Горчаг Денис Михайлович Асистент
Антонова Наталія Анатолієвна Асистент, завідувач музею анатомії людини
Денисюк Регіна Павлівна Асистент
Остапенко Андрій Олексійович Асистент
Прус Руслан Володимирович Асистент

Студентський науковий гурток

  • Викладач-керівник: Колесниченко Олена Анатоліївна
  • Голова гуртку: Горюк Ірина Анатолієвна
  • Розклад засідань: два рази на місяць
  • Контактні телефони:
  • 063 -700 -56 -75
  • Електронна адреса: [email protected]