Історія кафедри судової медицини

Кафедра судової медицини розпочинає свою історію з 1841 року, в якому рішенням імператора Російської Імперії Миколи I було визначено необхідність викладання в Рішельєвському ліцеї судової медицини і про визначення професором цього предмета доктора медицини й акушера Рафаловича.

У 1865 році Рішельєвський ліцей був реорганізований у Новоросійський університет (нині Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова). Юридичне відділення стало юридичним факультетом, де як і раніше викладали судову медицину. Так продовжувалося до 1900-го року, коли в університеті був організований медичний факультет. Відтоді судову медицину стали викладати не тільки на юридичному, але і на медичному факультеті. У 1920 році медичний факультет був виділений у самостійний вищий навчальний заклад, тобто в Одеський медичний інститут. Кафедра судової медицини перейшла в цей вищий навчальний заклад.

Таким чином, в історії кафедри можна виділити чотири періоди:

– період Ришельєвського ліцею;

– період Новоросійського університету;

– період Одеського медінституту ім. Пирогова;

– період Одеського національного медичного унівеситету.

З 1995 року на базі кафедри судової медицини з основами права Одеського державного медичного університету був введений курс судово-медичної імунології, а у 2004 – судово-медичної цитології.  З 26.02.2003 року наказом МОЗ України № 86 кафедра судової медицини з післядипломною підготовкою Одеського державного медичного університету стала опорною по судово-медичній імунології. Під керівництвом завідувача кафедри професора Кривди Г.Ф. у 1994 році вперше в Україні був впроваджений в судово-медичну практику метод ПЛР-аналізу геномної ДНК з метою ідентифікації особи.

В 2004 році на кафедрі вперше була захищена докторська дисертація Кридви Г.Ф.

Судова медицина та судова медична служба Одеси має довгу і цікаву історію, видатних вчених, чітку організаційну систему, високий професіоналізм, тому займає передові наукові позиції у країні та світі. У розвитку судової медицини і судово-медичної служби Одещини великий внесок внесли видні вчені та організаторі служби Б. Рафалович, О.В.Корш, Ф.М.Жмайлович, Д.Д.Крилов, М.І.Райський, С.Н.Шершавкін, М.А.Васильєв, А.Н.Фадеєв, доценти С.Б.Гольштейн, М.Г.Зелінський, С.В.Гринбейн. Як і раніше, викладачі кафедри викладають судову медицину на юридичному факультеті ОНУ ім. І.І. Мечникова, в Одеському державному інституті внутрішніх справ, НУ «Одеська юридична академія» та Одеському національному морському університеті.

Завідувачі кафедри судової медицини:

  • Корш Олександр Всеволодович – з 1903 по 1919 р.р.;
  • Крилов Дмитро Дмитрович – з 1919 по 1922 р.р.;
  • Жмайлович Фелікс Миколайович – з 1922 по 1948 р.р.;
  • Голдштейн Симон Борисович – з 1948 по 1949 р.р., з 1956 по 1959 р.р.;
  • Райський Михайло Іванович – з 1949 по 1956 р.р. Один з організаторів та перший голова Одеського наукового товариства судових медиків;
  • Шершавкін Сергій Володимирович – з 1959 по 1964 р.р.;
  • Васильєв Марлен Адольфович – з 1965 по 1983 р.р.;
  • Фаддєєв Анатолій Миколайович – з 1984 по 2000 р.р.;
  • Кривда Григорій Федорович – з 2000 р. по теперішній час.