До відома завідувачів кафедр

Згідно наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. “Про затвердження порядку формування Переліку наукових фахових видань України” дещо змінюються Правила публікацій статей в наступних журналах:

– «Одеський медичний журнал»,

– «Досягнення біології та медицини»,

– «Інтегративна антропологія»,

– «Клінічна анестезіологія»,

– «Вісник психіатрії та психофармакотерапії».

Мова іде про наступні доповнення:

1. В кожному номері журналу має обов’язково публікуватися щонайменше одна стаття англійською мовою (йдеться про статті іноземних авторів або сумісних з ними статей наших авторів). Така стаття буде публікуватись безкоштовно.

2. Після закінчення кожної статті буде публікуватись прізвище рецензента, за винятком статей представлених членами НАН та відомчих академій України. Прошу прийняти до уваги ці новації і слідувати їм.

Перший проректор, професор                                                         В.Й. Кресюн